Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 december 2018 - Strasbourg

4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Innocenzo Leontini. Förslag till resolution om en strategi för att utnyttja Sicilien som EU:s viktigaste logistiknav för handeln med Afrika (B8-0545/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd för skogsindustrin (B8-0549/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om ”polarräv”-märkning (B8-0550/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy