Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2018 - Strasbourg

5. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 46)

(Esimeeste konverentsi 15. novembri 2018. aasta otsuse alusel)

LIBE-komisjon

- Humanitaarviisad (2018/2271(INL))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 6. detsembri 2018. aasta otsuse alusel)

komisjonid: DEVE, ENVI

- Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (2018/2279(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Autoriõigus digitaalsel ühtsel turul (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 39)

IMCO-komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta (2018/2262(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: IMCO, INTA (kodukorra artikkel 54)

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 6. detsembri 2018. aasta otsuse alusel)

komisjonid: DEVE, ENVI

- Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (2018/2279(INI))


Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 216, lõige 7)

(Esimeeste konverentsi 6. detsembri 2018. aasta otsuse alusel)

PETI-komisjon

- Iga-aastane raport 2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta (kodukorra artikli 216 lõige 7) (2018/2280(INI))

Pealkirja muutmine

AFCO-komisjon

Raporti (2018/2080(INL)) uus pealkiri on järgmine: Euroopa Parlamendi määruse eelnõu ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (Euroopa Ombudsmani põhimäärus), millega tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom.

Menetluse muutmine: (INL) asemel (INI)

AFCO-komisjon

- Personaalsete pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamine maksustamisel (2018/2002(INI))

Juba loa saanud algatusraporti tagasivõtmine

ITRE-komisjon

- ELi energiapoliitika ja Euratomi asutamislepingu tulevik (2018/2087(INI))

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika