Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2018 - Strasbourg

5. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 46 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 15. marraskuuta 2018)

LIBE-valiokunta

- Humanitaariset viisumit (2018/2271(INL))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. joulukuuta 2018)

DEVE-, ENVI-valiokunnat

- Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (2018/2279(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta

- Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla), JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

IMCO-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta (2018/2262(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: IMCO, INTA (työjärjestyksen 54 artikla)

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. joulukuuta 2018)

DEVE-, ENVI-valiokunnat

- Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (2018/2279(INI))


Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 216 artikla, 7 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. joulukuuta 2018)

PETI-valiokunta

- Työjärjestyksen 216 artiklan 7 kohdan mukainen vuotuinen mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemistä asioista (2018/2280(INI))

Otsikon muuttaminen

AFCO-valiokunta

Uusi otsikko mietinnölle (2018/2080(INL)): ”Luonnos Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta”.

Menettelyn muuttaminen (INL-menettelystä INI-menettelyksi)

AFCO-valiokunta

- Yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelu (2018/2002(INI))

Jo hyväksytyn muun kuin lainsäädäntömietinnön peruuttaminen

ITRE-valiokunta

- EU:n energiapolitiikan sekä Euratom-sopimuksen tulevaisuus (2018/2087(INI))

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö