Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. december 13., Csütörtök - Strasbourg

5. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 46. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. november 15-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- Humanitárius célú vízumok (2018/2271(INL))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. december 6-i határozatát követően)

DEVE, ENVI bizottság

- Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehjtásáról és teljesítéséről (2018/2279(INI))

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI bizottság

- Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- A digitális egységes piacon érvényes szerzői jog (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

IMCO bizottság

- Ajánlások a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/ az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti intézményi keretmegállapodásról (2018/2262(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: IMCO, INTA (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. december 6-i határozatát követően)

DEVE, ENVI bizottság

- Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehjtásáról és teljesítéséről (2018/2279(INI))


Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 216. cikkének (7) bekezdése)

((Az Elnökök Értekezletének 2018. december 6-i határozatát követően)

PETI bizottság

- Éves jelentés az eljárási szabályzat 216. cikkének (7) bekezdése szerint a Petíciós Bizottság 2018-as év során folytatott tanácskozásairól (2018/2280(INI))

Címváltozás

AFCO bizottság

A jelentés (2018/2080(INL)) új címe: „Javaslat az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításáról szóló európai parlamenti rendeletre”.

Eljárásváltozás: INL helyett INI

AFCO bizottság

- A magánnyugdíjtermékek, köztük a páneurópai magánnyugdíjtermék adóügyi kezelése (2018/2002(INI))

Egy már engedélyezett, kezdeményezésére készülő jelentés visszavonása

ITRE bizottság

- Az uniós energiapolitika, többek között az Euratom-Szerződés jövője (2018/2087(INI))

Utolsó frissítés: 2019. április 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat