Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

5. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. lapkričio 15 d.)

LIBE komitetas

- Humanitarinės vizos (2018/2271(INL))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gruodžio 6 d.)

komitetai DEVE, ENVI

- Darvaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (2018/2279(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

IMCO komitetas

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros (2018/2262(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFET
Nuomonė: IMCO, INTA (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Bendra komitetų procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gruodžio 6 d.)

komitetai DEVE, ENVI

- Darvaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (2018/2279(INI))


Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 7 dalis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gruodžio 6 d.)

PETI komitetas

- Metinis pranešimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsio 7 dalį dėl Peticijų komiteto svarstymų 2018 m. (2018/2280(INI))

Pavadinimo pakeitimas

AFCO komitetas

Naujas pranešimo (2018/2080(INL)) pavadinimas: “Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmento statutas) ir panaikinamas sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projektas”.

Procedūros pakeitimas ((INI) vietoj (INL))

AFCO komitetas

- asmeninės pensijos produktų, tarp jų ir visos Europos asmeninės pensijos produkto, apmokestinimo tvarka (2018/2002(INI))

Pranešimo savo inicialtyva, kurį rengti jau suteiktas leidimas, atsiėmimas

ITRE komitetas

- ES energetikos politikos ateitis, įskaitant Euratomo sutarties ateitį (2018/2087(INI))

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika