Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 13 december 2018 - Straatsburg

5. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 46 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 15 november 2018)

commissie LIBE

- Humanitaire visa (2018/2271(INL))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 december 2018)

commissies DEVE, ENVI

- Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) (2018/2279(INI))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie JURI

- Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Auteursrechten op de digitale interne markt (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (artikel 54 van het Reglement), JURI (artikel 39 van het Reglement)

commissie IMCO

- Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat (2018/2262(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: IMCO, INTA (artikel 54 van het Reglement)

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 december 2018)

commissies DEVE, ENVI

- Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) (2018/2279(INI))


Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 216, lid 7, van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 december 2018)

commissie PETI

- Verslag overeenkomstig artikel 216, lid 7, van het Reglement over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018 (2018/2280(INI))

Wijziging titel

commissie AFCO

Nieuwe titel van het verslag (2018/2080(INL)): “Ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom”.

Wijziging procedure van (INL) naar (INI)

commissie AFCO

- De fiscale behandeling van persoonlijke pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (2018/2002(INI))

Intrekking van een initiatiefverslag waarvoor reeds toestemming was verleend

commissie ITRE

- Toekomst van het energiebeleid van de EU, inclusief de toekomst van het Euratom-Verdrag (2018/2087(INI))

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid