Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2018 - Strasbourg

5. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 46 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 15 noiembrie 2018)

LIBE

- Vizele umanitare (2018/2271(INL))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 decembrie 2018)

comisii DEVE, ENVI

- Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) (2018/2279(INI))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Drepturile de autor în cadrul pieței unice digitale (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

IMCO

- Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană (2018/2262(INI))
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: IMCO, INTA (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 decembrie 2018)

comisii DEVE, ENVI

- Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) (2018/2279(INI))


Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 216, alineatul 7 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 decembrie 2018)

PETI

- Raport anual în temeiul articolului 216 alineatul (7) referitor la dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2018 (2018/2280(INI))

Schimbare de titlu

AFCO

Noul titlu al raportului (2018/2080(INL)): „Propunere de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom”.

Schimbarea procedurii [(INI) în loc de (INL)]

AFCO

- Tratamentul fiscal al produselor de pensii personale, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (2018/2002(INI))

Retragerea unui raport din proprie inițiativă deja autorizat

ITRE

- Viitorul politicii energetice a UE, inclusiv viitorul Tratatului Euratom (2018/2087(INI))

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate