Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 13. december 2018 - Strasbourg

5. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 46 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15. novembra 2018)

odbor LIBE

- Humanitarni vizumi (2018/2271(INL))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. decembra 2018)

odbora DEVE, ENVI

- Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (2018/2279(INI))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (člen 54 Poslovnika), JURI (člen 39 Poslovnika)

odbor IMCO

- Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici/visoki predstavnici glede institucionalnega okvirnega sporazuma med EU in Švicarsko konfederacijo (2018/2262(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: IMCO, INTA (člen 54 Poslovnika)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. decembra 2018)

odbora DEVE, ENVI

- Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (2018/2279(INI))


Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 216, odstavek 7 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. decembra 2018)

odbor PETI

- Letno poročilo v skladu s členom 216(7) Poslovnika o razpravah v Odboru za peticije v letu 2018 (2018/2280(INI))

Sprememba naslova

odbor AFCO

Novi naslov poročila (2018/2080(INL)): “Osnutek uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic), in razveljavitvi sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom”.

Sprememba postopka (INL) v postopek (INI)

odbor AFCO

- Davčna obravnava produktov osebnega pokojninskega zavarovanja, vključno z vseevropskim produktom osebnega pokojninskega zavarovanja (2018/2002(INI))

Umik že dovoljenega samoiniciativnega poročila

odbor ITRE

- Prihodnost energetske politike EU, vključno s prihodnostjo Pogodbe Euratom (2018/2087(INI))

Zadnja posodobitev: 25. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov