Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2018 - Strasbourg

6. Situația migranților la frontiera UE cu Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Situația migranților la frontiera UE cu Bosnia și Herțegovina (2018/2971(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Željana Zovko și Dubravka Šuica, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge și Cristian Dan Preda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward și Elly Schlein.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate