Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2967(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0562/2018

Συζήτηση :

PV 13/12/2018 - 7.1
CRE 13/12/2018 - 7.1

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0525

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

7.1. Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 και B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Οι Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margot Parker και Flavio Zanonato.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου