Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2968(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0568/2018

Разисквания :

PV 13/12/2018 - 7.2
CRE 13/12/2018 - 7.2

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0526

Протокол
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург

7.2. Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека
CRE

Предложения за резолюция B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 и B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake и Barbara Matera представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Pavel Svoboda, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Julie Ward и Elly Schlein.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 13.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност