Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2969(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0570/2018

Συζήτηση :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0527

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

7.3. Τανζανία
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 και B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Οι Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post και Seán Kelly παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, David Martin και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Seán Kelly και Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák και Paul Rübig, ο τελευταίος και επί διαδικαστικού (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig επί δημοσιονομικού ζητήματος.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.36 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου