Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 13. december 2018 - Strasbourg

7. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 12.12.2018).


7.1. Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh

Forslag til beslutning B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 og B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Margot Parker og Flavio Zanonato.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser og Juan Fernando López Aguilar.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 13.12.2018.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand


7.2. Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere

Forslag til beslutning B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 og B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake og Barbara Matera forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, og Jean-Luc Schaffhauser.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Julie Ward og Elly Schlein.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 13.12.2018.


7.3. Tanzania

Forslag til beslutning B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 og B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post og Seán Kelly forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, David Martin og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Seán Kelly og Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák og Paul Rübig, sidstnævnte ligeledes om organisationsmæsige spørgsmål (formanden gav nærmere oplysninger).

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.10 i protokollen af 13.12.2018.

°
° ° °

Taler: Paul Rübig om et spørgsmål vedrørende budgettet.

(Mødet afbrudt kl. 11.36 i afventning af afstemningstiden)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik