Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2018 - Strasbourg

7. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 12.12.2018 protokollipunkt 3.)


7.1. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 ja B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake ja Tunne Kelam tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Margot Parker ja Flavio Zanonato.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.8.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident


7.2. Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 ja B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake ja Barbara Matera tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, ja Jean-Luc Schaffhauser.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Julie Ward ja Elly Schlein.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.9.


7.3. Tansaania

Resolutsiooni ettepanekud B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 ja B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post ja Seán Kelly tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, David Martin ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Seán Kelly ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák ja Paul Rübig, kes võttis sõna ka organisatsiooniliste küsimuste kohta (asepresident tegi täpsustused).

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2018 protokollipunkt 9.10.

°
° ° °

Sõna võttis Paul Rübig eelarve küsimuses.

(Istung katkestati kell 11.36 kuni hääletuseni.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika