Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2018 - Strasbourg

7. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 3.)


7.1. Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 ja B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake ja Tunne Kelam esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Margot Parker ja Flavio Zanonato.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser ja Juan Fernando López Aguilar.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.8.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI


7.2. Egypti ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 ja B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake ja Barbara Matera esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, ja Jean-Luc Schaffhauser.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly, Julie Ward ja Elly Schlein.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.9.


7.3. Tansania

Päätöslauselmaesitykset B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 ja B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post ja Seán Kelly esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, David Martin ja Neena Gill.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Seán Kelly ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák ja parlamentin toiminnan järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä Paul Rübig (puhemies täsmensi asiaa).

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.10.

°
° ° °

Paul Rübig käytti puheenvuoron talousarvioon liittyvästä kysymyksestä.

(Istunto keskeytettiin klo 11.36 äänestysten alkua odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö