Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

7. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 12 12 protokolo 3 punktas)


7.1. Iranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 ir B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake ir Tunne Kelam pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Margot Parker ir Flavio Zanonato.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 9.8 punktas

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas


7.2. Egiptas, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 ir B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake ir Barbara Matera pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică, ir Jean-Luc Schaffhauser.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Julie Ward ir Elly Schlein.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 9.9 punktas


7.3. Tanzanija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 ir B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post ir Seán Kelly pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, David Martin ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Seán Kelly ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio), Stanislav Polčák ir Paul Rübig jis kalbėjo dėl organizacinių klausimų (pirmininkas pateikė paaiškinimų).

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 8.10 punktas

°
° ° °

Kalbėjo Paul Rübig biudžeto klausimu.

(Posėdis sustabdytas 11.36 val. iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika