Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris - Strasbūra

7. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 12.12.2018. protokola 3. punkts.)


7.1. Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 un B8-0567/2018 (2018/2967(RSP)).

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake un Tunne Kelam iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Margot Parker un Flavio Zanonato.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.8. punkts.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks


7.2. Ēģipte, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 un B8-0581/2018 (2018/2968(RSP)).

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake un Barbara Matera iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, un Jean-Luc Schaffhauser.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Julie Ward un Elly Schlein.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.9. punkts.


7.3. Tanzānija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 un B8-0575/2018 (2018/2969(RSP)).

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post un Seán Kelly iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, David Martin un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Seán Kelly un Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák un Paul Rübig, kurš runāja arī par organizatoriskiem jautājumiem (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.10. punkts.

°
° ° °

Uzstājās Paul Rübig ar budžetu saistītā jautājumā.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.36 pirms balsošanas laika.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika