Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2018 - Strasbourg

7. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 12.12.2018.)


7.1. Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh

Propuneri de rezoluții B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 și B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake și Tunne Kelam au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Margot Parker și Flavio Zanonato.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser și Juan Fernando López Aguilar.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 13.12.2018.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte


7.2. Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului

Propuneri de rezoluții B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 și B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake și Barbara Matera au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, și Jean-Luc Schaffhauser.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Julie Ward și Elly Schlein.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 13.12.2018.


7.3. Tanzania

Propuneri de rezoluții B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 și B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post și Seán Kelly au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, David Martin și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Seán Kelly și Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák și Paul Rübig, acesta din urmă despre chestiuni de organizare (Președintele a făcut precizări).

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.10 al PV din 13.12.2018.

A intervenit Paul Rübig cu privire la o chestiune bugetară.

°
° ° °

(Ședința a fost suspendată la 11.36 în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate