Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 13. december 2018 - Strasbourg

7. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 12.12.2018)


7.1. Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh

predlogi resolucij B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 in B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake in Tunne Kelam so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Margot Parker in Flavio Zanonato.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser in Juan Fernando López Aguilar.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 13.12.2018.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik


7.2. Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic

predlogi resolucij B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 in B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake in Barbara Matera so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, in Jean-Luc Schaffhauser.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Julie Ward in Elly Schlein.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 13.12.2018.


7.3. Tanzanija

predlogi resolucij B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 in B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post in Seán Kelly so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, David Martin in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Seán Kelly in Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák in Paul Rübig, prav tako o organizacijskih zadevah, (predsednik je podal pojasnila).

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika z dne 13.12.2018.

°
° ° °

Govoril je Paul Rübig v zvezi s proračunom.

(Seja je bila prekinjena ob 11.36 v pričakovanju časa glasovanja.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Zadnja posodobitev: 25. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov