Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 december 2018 - Strasbourg

7. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 12.12.2018.)


7.1. Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh

Resolutionsförslag B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 och B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Margot Parker och Flavio Zanonato.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 13.12.2018.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman


7.2. Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare

Resolutionsförslag B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 och B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake och Barbara Matera redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, och Jean-Luc Schaffhauser.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Julie Ward och Elly Schlein.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 13.12.2018.


7.3. Tanzania

Resolutionsförslag B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 och B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post och Seán Kelly redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Elena Valenciano för S&D-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, David Martin och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Seán Kelly och Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák och Paul Rübig den senare även om organisatoriska frågor (talmannen gjorde ett förtydligande).

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 13.12.2018.

°
° ° °

Talare: Paul Rübig om en budgetfråga.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.36 i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy