Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0060(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0440/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0440/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 23
CRE 13/03/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.1
CRE 13/12/2018 - 9.1
PV 14/03/2019 - 11.6
CRE 14/03/2019 - 11.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0208

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

9.1. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Ελάχιστη κάλυψη ζημίας για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού τπυ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Esther de Lange και Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού, Sven Giegold, ο οποίος τάσσεται κατά της απόφασης της επιτροπής ECON και Roberto Gualtieri, ο οποίος τάσσεται υπέρ της απόφασης.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου