Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. december 13., Csütörtök - Strasbourg

9.9. Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0568/2018

(amely a B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis és Luke Ming Flanagan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Jordi Solé, Bodil Valero et Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi és Ignazio Corrao, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0526)

Utolsó frissítés: 2019. április 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat