Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2979(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0561/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0561/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0529

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

9.12. Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (2018/2979(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Δεκεμβρίου 2018 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE σχετικά με την επάρκεια της παρεχόμενης από την Ιαπωνία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0529)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου