Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2975(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0584/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

9.13. Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0582/2018

(αντικαθιστά τις B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Ingeborg Gräßle και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Bart Staes, Julia Reda και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Dennis de Jong, Νεοκλής Συλικιώτης, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano και Marco Zullo.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0530)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0584/2018 και B8-0585/2018 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου