Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. december 13., Csütörtök - Strasbourg

9. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


9.1. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: A nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet ***I (szavazás)

Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Esther de Lange és Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően Sven Giegold az ECON bizottság határozata ellen és Roberto Gualtieri a határozat mellett.


9.2. A kereskedelmi viták gyorsított rendezése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a kereskedelmi viták gyorsított rendezéséről [2018/2079(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0519)


9.3. Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0520)

Felszólal Massimiliano Salini, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


9.4. A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0521)

Felszólal Angelika Mlinar, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


9.5. USA–EU megállapodás a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0522)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.6. Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszere * (szavazás)

Jelentés az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0523)


9.7. A jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adó * (szavazás)

Jelentés a jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adóra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0524)


9.8. Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0562/2018

(amely a B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil és Stanislav Polčák, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes et Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić és Pirkko Ruohonen-Lerner, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat et Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand és Eva Joly, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0568/2018

(amely a B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis és Luke Ming Flanagan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Jordi Solé, Bodil Valero et Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi és Ignazio Corrao, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzánia (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0570/2018

(amely a B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil és Stanislav Polčák, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és David Martin, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias és Pirkko Ruohonen Lerner, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric és Luke Ming Flanagan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Judith Sargentini és Michèle Rivasi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blokklánc: előretekintő kereskedelempolitika * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a blokkláncról és az előretekintő kereskedelempolitikáról [2018/2085(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0528)


9.12. A személyes adatok Japán által biztosított védelmének megfelelősége (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A személyes adatok Japán által biztosított védelmének megfelelősége (2018/2979(RSP))

A vita időpontja: 2018. december 11 (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Claude Moraes a LIBE bizottság nevében a személyes adatok Japán által biztosított védelmének megfelelőségéről (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0529)


9.13. Összeférhetetlenség és az uniós költségvetés védelme a Cseh Köztársaságban (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0582/2018

(amely a B8-0582/2018, B8-0583/2018 helyébe lép ):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Ingeborg Gräßle és Petri Sarvamaa, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Bart Staes, Julia Reda és Philippe Lamberts, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano és Marco Zullo.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0530)

(A B8-0584/2018 és B8-0585/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


9.14. Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei (szavazás)

Jelentés az európai ombudsman 2017. évi tevékenységeiről szóló éves jelentésről [2018/2105(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0531)


9.15. A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai (szavazás)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásairól [2018/2104(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0532)

Utolsó frissítés: 2019. április 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat