Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 13. prosince 2018 - Štrasburk

10. Vysvětlení hlasování
CRE

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 12. prosince 2018)

zpráva Daniele Viotti a Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins a Daniel Hannan

zpráva Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan a Reinhard Bütikofer

zpráva Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

zpráva Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

zpráva Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato za skupinu EFDD a Andrejs Mamikins

zpráva Monika Hohlmeier a Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei a Andrejs Mamikins

zpráva David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

zpráva Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská a Dobromir Sośnierz

zpráva Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Hlasování: čtvrtek 13. prosince 2018)

zpráva Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Hlasování: středa 12. prosince 2018)

zpráva Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL.

(Hlasování: čtvrtek 13. prosince 2018)

zpráva Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil

zpráva Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.

Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí