Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 13. december 2018 - Strasbourg

10. Stemmeforklaringer
CRE

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag 12. december 2018)

Betænkning: Daniele Viotti og Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins og Daniel Hannan

Betænkning: Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan og Reinhard Bütikofer

Betænkning: Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Betænkning: Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Betænkning: Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato og Andrejs Mamikins

Betænkning: Monika Hohlmeier og Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei og Andrejs Mamikins

Betænkning: David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Betænkning: Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu og Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Afstemningstid: torsdag 13. december 2018)

Betænkning: Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Afstemningstid: onsdag 12. december 2018)

Betænkning: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu og Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, for GUE/NGL-Gruppen.

(Afstemningstid: torsdag 13. december 2018)

Betænkning: Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák og Jiří Pospíšil

Betænkning: Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.

Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik