Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2018 - Strasbourg

10. Selgitused hääletuse kohta
CRE

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Kolmapäeva, 12. detsembri 2018 hääletus)

Raport: Daniele Viotti ja Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins ja Daniel Hannan

Raport: Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan ja Reinhard Bütikofer

Raport: Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Raport: Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Raport: Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel ja Andrejs Mamikins

Raport: Monika Hohlmeier ja Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei ja Andrejs Mamikins

Raport: David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Raport: Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská ja Dobromir Sośnierz

Raport: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Neljapäeva, 13. detsembri 2018 hääletus)

Raport: Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Kolmapäeva, 12. detsembri 2018 hääletus)

Raport: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel.

(Neljapäeva, 13. detsembri 2018 hääletus)

Raport: Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil

Raport: Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika