Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2018 - Strasbourg

10. Äänestysselitykset
CRE

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikko 12. joulukuuta 2018)

Mietintö Daniele Viotti ja Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins ja Daniel Hannan

Mietintö Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan ja Reinhard Bütikofer

Mietintö Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Mietintö Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Mietintö Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta ja Andrejs Mamikins

Mietintö Monika Hohlmeier ja Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei ja Andrejs Mamikins

Mietintö David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Mietintö Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Äänestykset torstaina 13. joulukuuta 2018)

Mietintö Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Äänestykset keskiviikko 12. joulukuuta 2018)

Mietintö Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, GUE/NGL-ryhmän puolesta.

(Äänestykset torstaina 13. joulukuuta 2018)

Mietintö Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Eturistiriidat ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil

Mietintö Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö