Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

10. Paaiškinimai dėl balsavimo
CRE

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

(2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Daniele Viotti ir Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins ir Daniel Hannan

Pranešimas: Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan ir Reinhard Bütikofer

Pranešimas: Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Pranešimas: Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Pranešimas: Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Monika Hohlmeier ir Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Pranešimas: Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ir Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ir Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, GUE/NGL frakcijos vardu.

(2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika