Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris - Strasbūra

10. Balsojumu skaidrojumi
CRE

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(trešdienas, 2018. gada 12. decembra, balsošanas laiks)

Daniele Viotti un Paul Rübig ziņojums - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins un Daniel Hannan

Pedro Silva Pereira ziņojums - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan un Reinhard Bütikofer

Pedro Silva Pereira ziņojums - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Alojz Peterle ziņojums - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Dan Nica ziņojums - A8-0401/2018
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā un Andrejs Mamikins

Monika Hohlmeier un Helga Stevens ziņojums - A8-0374/2018
Monica Macovei un Andrejs Mamikins

David McAllister ziņojums - A8-0392/2018
Monica Macovei

Petras Auštrevičius ziņojums - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská un Dobromir Sośnierz

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu un Pavel Telička ziņojums - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga

(ceturtdiena, 2018. gada 13. decembra, balsošanas laiks)

Massimiliano Salini ziņojums - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(trešdienas, 2018. gada 12. decembra, balsošanas laiks)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu un Pavel Telička ziņojums - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā

(ceturtdienas, 2018. gada 13. decembra, balsošanas laiks)

Dariusz Rosati ziņojums - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák un Jiří Pospíšil

Eleonora Evi ziņojums - A8-0411/2018
Eleonora Evi

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika