Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2018 - Strasbourg

10. Explicații privind votul
CRE

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot miercuri 12 decembrie 2018)

Raport Daniele Viotti și Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins și Daniel Hannan

Raport Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan și Reinhard Bütikofer

Raport Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Raport Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Raport Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, și Andrejs Mamikins

Raport Monika Hohlmeier și Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei și Andrejs Mamikins

Raport David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Raport Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská și Dobromir Sośnierz

Raport Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu și Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Vot joi 13 decembrie 2018)

Raport Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Vot miercuri 12 decembrie 2018)

Raport Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu și Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL.

(Vot joi 13 decembrie 2018)

Raport Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák și Jiří Pospíšil

Raport Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate