Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg

10. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 12. decembra 2018)

Správa: Daniele Viotti a Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins a Daniel Hannan

Správa: Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan a Reinhard Bütikofer

Správa: Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Správa: Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Správa: Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD a Andrejs Mamikins

Správa: Monika Hohlmeier a Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei a Andrejs Mamikins

Správa: David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Správa: Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská a Dobromir Sośnierz

Správa: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Hlasovanie: štvrtok 13. decembra 2018)

Správa: Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Hlasovanie: streda 12. decembra 2018)

Správa: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, v mene skupiny GUE/NGL.

(Hlasovanie: štvrtok 13. decembra 2018)

Správa: Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil

Správa Eleonora Evi – A8-0411/2018
Eleonora Evi.

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia