Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 december 2018 - Strasbourg

10. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 12 december 2018)

Betänkande Daniele Viotti och Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins och Daniel Hannan

Betänkande Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan och Reinhard Bütikofer

Betänkande Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Betänkande Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Betänkande Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato, för EFDD-gruppen, och Andrejs Mamikins

Betänkande Monika Hohlmeier och Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei och Andrejs Mamikins

Betänkande David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Betänkande Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská och Dobromir Sośnierz

Betänkande Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Omröstning: torsdagen den 13 december 2018)

Betänkande Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Omröstning: onsdagen den 12 december 2018)

Betänkande Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen.

(Omröstning: torsdagen den 13 december 2018)

Betänkande Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil

Betänkande Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy