Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на Парламента
 3.Петиции
 4.Внесени документи
 5.Решения относно някои документи
 6.Положението на мигрантите на границата на ЕС в Босна и Херцеговина (разискване)
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  7.1.Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде
  7.2.Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека
  7.3.Танзания
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Време за гласуване
  9.1.Решение за започване на междуинституционални преговори: Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I (гласуване)
  9.2.Ускорено разрешаване на търговски спорове (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.3.Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I (гласуване)
  9.4.Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I (гласуване)
  9.5.Споразумение между САЩ и ЕС относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.6.Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги * (гласуване)
  9.7.Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие * (гласуване)
  9.8.Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде (гласуване)
  9.9.Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека (гласуване)
  9.10.Танзания (гласуване)
  9.11.Блокова верига: далновидна търговска политика * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.12.Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония (гласуване)
  9.13.Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (гласуване)
  9.14.Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. (гласуване)
  9.15.Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Редки заболявания (разискване)
 15.Разпространение на африканската чума по свинете (разискване)
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (182 kb) Списък на присъствалите (57 kb) Резултати от различните гласувания (148 kb) Поименни гласувания (1491 kb) 
 
Протокол (82 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (48 kb) Поименни гласувания (97 kb) 
 
Протокол (323 kb) Списък на присъствалите (78 kb) Резултати от различните гласувания (170 kb) Поименни гласувания (538 kb) 
Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност