Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 13. december 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Parlamentets sammensætning
 3.Andragender
 4.Modtagne dokumenter
 5.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 6.Situationen for migranter ved grænsen til EU i Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 7.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  7.1.Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh
  7.2.Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere
  7.3.Tanzania
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Afstemningstid
  9.1.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I (afstemning)
  9.2.Hurtig bilæggelse af handelstvister (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.3.Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I (afstemning)
  9.4.Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 ***I (afstemning)
  9.5.Aftalen mellem USA og EU om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.6.Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester * (afstemning)
  9.7.Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse * (afstemning)
  9.8.Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh (afstemning)
  9.9.Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)
  9.10.Tanzania (afstemning)
  9.11.Blockchain: en fremadskuende handelspolitik * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.12.Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (afstemning)
  9.13.Interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (afstemning)
  9.14.Ombudsmandens årsberetning for 2017 (afstemning)
  9.15.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Sjældne sygdomme (forhandling)
 15.Spredning af afrikansk svinepest (forhandling)
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (161 kb)
25/04/2019 16:00
  Deltagerliste (57 kb)
09/04/2019 10:38
 
Protokol (78 kb)
25/04/2019 16:00
  Deltagerliste (11 kb)
09/04/2019 10:38
  Afstemningsresultater (44 kb)
21/01/2020 13:04
  Afstemning ved navneopråb (92 kb)
05/02/2019 13:50
 
Protokol (296 kb)
25/04/2019 16:00
  Deltagerliste (68 kb)
09/04/2019 10:38
  Afstemningsresultater (153 kb)
21/01/2020 13:04
  Afstemning ved navneopråb (524 kb)
05/02/2019 13:50
Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik