Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση του Σώματος
 3.Αναφορές
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 6.Κατάσταση των μεταναστών στα σύνορα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την ΕΕ (συζήτηση)
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
7.1.Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh
  
7.2.Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  
7.3.Τανζανία
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Ελάχιστη κάλυψη ζημίας για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ***I (ψηφοφορία)
  
9.2.Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I (ψηφοφορία)
  
9.4.Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I (ψηφοφορία)
  
9.5.Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τη συνεργασία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.6.Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών * (ψηφοφορία)
  
9.7.Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία * (ψηφοφορία)
  
9.8.Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh (ψηφοφορία)
  
9.9.Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  
9.10.Τανζανία (ψηφοφορία)
  
9.11.Τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.12.Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (ψηφοφορία)
  
9.13.Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (ψηφοφορία)
  
9.14.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017 (ψηφοφορία)
  
9.15.Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Σπάνιες νόσοι (συζήτηση)
 15.Εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (συζήτηση)
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (185 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (148 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1491 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (56 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (97 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (319 kb) Κατάσταση παρόντων (78 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (171 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (537 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου