Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 13 december 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling Parlement
 3.Verzoekschriften
 4.Ingekomen stukken
 5.Besluiten inzake bepaalde documenten
 6.De situatie van migranten aan de EU-grens in Bosnië en Herzegovina (debat)
 7.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
7.1.Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh
  
7.2.Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten
  
7.3.Tanzania
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen
  
9.1.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen ***I (stemming)
  
9.2.Snelle afhandeling van handelsgeschillen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I (stemming)
  
9.4.Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I (stemming)
  
9.5.Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten * (stemming)
  
9.7.Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid * (stemming)
  
9.8.Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh (stemming)
  
9.9.Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (stemming)
  
9.10.Tanzania (stemming)
  
9.11.Blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.12.Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (stemming)
  
9.13.Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (stemming)
  
9.14.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 (stemming)
  
9.15.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Zeldzame ziekten (debat)
 15.Verspreiding van de Afrikaanse varkenspest (debat)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (162 kb) Presentielijst (57 kb) Stemmingsuitslagen (133 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1491 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (44 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (91 kb) 
 
Notulen (293 kb) Presentielijst (68 kb) Stemmingsuitslagen (150 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (522 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid