Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład Parlamentu
 3.Petycje
 4.Składanie dokumentów
 5.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 6.Sytuacja migrantów na granicy z UE w Bośni i Hercegowinie (debata)
 7.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  7.1.Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude
  7.2.Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
  7.3.Tanzania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie
  9.1.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (głosowanie)
  9.2.Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (głosowanie)
  9.4.Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I (głosowanie)
  9.5.Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.6.Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych * (głosowanie)
  9.7.Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca * (głosowanie)
  9.8.Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude (głosowanie)
  9.9.Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)
  9.10.Tanzania (głosowanie)
  9.11.Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.12.Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię (głosowanie)
  9.13.Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (głosowanie)
  9.14.Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (głosowanie)
  9.15.Prace Komisji Petycji w 2017 r. (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Choroby rzadkie (debata)
 15.Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (debata)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (162 kb)
25/04/2019 16:08
  Lista obecności (57 kb)
09/04/2019 10:44
 
Protokół (79 kb)
25/04/2019 16:08
  Lista obecności (11 kb)
09/04/2019 10:44
  Wyniki głosowania (46 kb)
21/02/2019 14:06
  Głosowanie imienne (98 kb)
05/02/2019 13:52
 
Protokół (297 kb)
25/04/2019 16:08
  Lista obecności (69 kb)
09/04/2019 10:44
  Wyniki głosowania (160 kb)
21/02/2019 14:06
  Głosowanie imienne (523 kb)
05/02/2019 13:52
Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności