Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie Parlamentu
 3.Petície
 4.Predloženie dokumentov
 5.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 6.Situácia migrantov na hranici EÚ v Bosne a Hercegovine (rozprava)
 7.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  7.1.Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej
  7.2.Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv
  7.3.Tanzánia
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Hlasovanie
  9.1.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I (hlasovanie)
  9.2.Rýchle riešenie obchodných sporov (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.3.Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program ***I (hlasovanie)
  9.4.Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I (hlasovanie)
  9.5.Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.6.Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb * (hlasovanie)
  9.7.Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou * (hlasovanie)
  9.8.Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej (hlasovanie)
  9.9.Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv (hlasovanie)
  9.10.Tanzánia (hlasovanie)
  9.11.Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.12.Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (hlasovanie)
  9.13.Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike (hlasovanie)
  9.14.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 (hlasovanie)
  9.15.Rokovania Výboru pre petície v roku 2017 (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Zriedkavé choroby (rozprava)
 15.Šírenie afrického moru ošípaných (rozprava)
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (160 kb) Prezenčná listina (57 kb) Výsledky hlasovaní (133 kb) Hlasovania podľa mien (1491 kb) 
 
Zápisnica (80 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (44 kb) Hlasovania podľa mien (94 kb) 
 
Zápisnica (296 kb) Prezenčná listina (69 kb) Výsledky hlasovaní (160 kb) Hlasovania podľa mien (522 kb) 
Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia