Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 13. december 2018 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Sestava Parlamenta
 3.Peticije
 4.Predložitev dokumentov
 5.Sklepi o določenih dokumentih
 6.Položaj migrantov na meji z Evropsko unijo v Bosni in Hercegovini (razprava)
 7.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  7.1.Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh
  7.2.Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic
  7.3.Tanzanija
 8.Nadaljevanje seje
 9.Čas glasovanja
  9.1.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti ***I (glasovanje)
  9.2.Hitro reševanje trgovinskih sporov (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program ***I (glasovanje)
  9.4.Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I (glasovanje)
  9.5.Sporazum med ZDA in EU o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.6.Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev * (glasovanje)
  9.7.Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo * (glasovanje)
  9.8.Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh (glasovanje)
  9.9.Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic (glasovanje)
  9.10.Tanzanija (glasovanje)
  9.11.Blokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.12.Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (glasovanje)
  9.13.Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki (glasovanje)
  9.14.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (glasovanje)
  9.15.Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Redke bolezni (razprava)
 15.Širjenje afriške prašičje kuge (razprava)
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Zaključek seje
 19.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (161 kb)
25/04/2019 16:10
  Seznam navzočih (57 kb)
09/04/2019 10:46
 
Zapisnik (79 kb)
25/04/2019 16:10
  Seznam navzočih (11 kb)
09/04/2019 10:46
  Izidi glasovanja (43 kb)
21/02/2019 14:06
  Poimensko glasovanje (94 kb)
01/04/2019 14:28
 
Zapisnik (278 kb)
25/04/2019 16:10
  Seznam navzočih (69 kb)
09/04/2019 10:46
  Izidi glasovanja (152 kb)
21/02/2019 14:06
  Poimensko glasovanje (521 kb)
01/04/2019 14:28
Zadnja posodobitev: 25. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov