Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 13 december 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Parlamentets sammansättning
 3.Framställningar
 4.Inkomna dokument
 5.Beslut om vissa dokument
 6.Situationen för migranter vid gränsen till EU i Bosnien och Hercegovina (debatt)
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  7.1.Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh
  7.2.Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare
  7.3.Tanzania
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Omröstning
  9.1.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I (omröstning)
  9.2.Snabb lösning av handelstvister (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I (omröstning)
  9.4.Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I (omröstning)
  9.5.Avtalet mellan Amerikas förenta stater och EU om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.6.Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster * (omröstning)
  9.7.Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro * (omröstning)
  9.8.Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (omröstning)
  9.9.Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (omröstning)
  9.10.Tanzania (omröstning)
  9.11.Blockkedja: en framåtblickande handelspolitik * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.12.Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan (omröstning)
  9.13.Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien (omröstning)
  9.14.Ombudsmannens verksamhet under 2017 (omröstning)
  9.15.Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Sällsynta sjukdomar (debatt)
 15.Spridningen av afrikansk svinpest (debatt)
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (163 kb) Närvarolista (57 kb) Omröstningsresultat (133 kb) Omröstningar med namnupprop (1491 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (46 kb) Omröstningar med namnupprop (97 kb) 
 
Protokoll (290 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (148 kb) Omröstningar med namnupprop (523 kb) 
Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy