Rodyklė 
Protokolas
PDF 159kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
Balsavimo rezultatai

 Santrumpos ir simboliai

 1. Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis***I 

Pranešimas: Esther de Lange ir Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas+
Įvairūs
Balsuoti paprašė Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijos (pagal darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnį).

 2. Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka 

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+521, 35, 14

 3. Sąjungos kosmoso programa 2021–2027 m. ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra***I 

Pranešimas: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-108
110-222
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas. Atskiras balsavimas109komitetasatsk.-
1 straipsnio 1 dalis226GUE/NGLVB-107, 454, 13
Po 14 straipsnio 1 dalies d punkto223ECR-
Po 25 straipsnio 1 dalies224ECR-
50 straipsnio 1 dalies a punkto 3 įtrauka227EFDDVB-84, 469, 22
8 konstatuojamoji dalis225GUE/NGL-
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+483, 68, 19
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL:226 pakeitimas.
EFDD:227 pakeitimas.
Prašymai balsuoti atskirai
daugiau kaip 38 nariai:109 pakeitimas.

 4. Skaitmeninės Europos programos sudarymas laikotarpiui 2021–2027m. ***I 

Pranešimas: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-21
23-73
75-84
86-149
151-201
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas. Atskiras balsavimas22komitetasdal.
1+
2+
74komitetasdal.
1+
2+
85komitetasdal.
1+
2+
150komitetasdal.
1+
2+
Po I priedo 2 dalies 2 pastraipos 3 punkto203EFDDVB-74, 443, 54
I priedo 5 dalies I poskyrio 5 punktas204EFDDVB-141, 403, 27
I priedo 5 dalies I podalio 3 pastraipa205EFDDVB-253, 299, 27
Po 9 konstatuojamosios dalies202EFDDVB-103, 448, 23
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+491, 38, 51
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:202, 203, 204, 205 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
22 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „ir Sąjungos strateginis savarankiškumas“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
74 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „strateginį savarankiškumą “.
2-oji dalis:šie žodžiai.
85 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „ir užtikrinant ES strateginį savarankiškumą;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
150 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „arba grėsmės ES strateginiam savarankiškumui“.
2-oji dalis:šie žodžiai.

 5. JAV ir ES susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje*** 

Rekomendacija: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimasVB+529, 19, 31

 6. Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema* 

Pranešimas: Paul Tang (A8-0428/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1
3-5
7-8
10-13
15-19
23
26
29-34
36-40
45-49
52
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas: atskiras balsavimas2komitetasdal.
1+
2/EB-264, 303, 15
6komitetasdal.
1+
2/VB+439, 134, 7
9komitetasVB+312, 253, 15
14komitetasatsk.+
20komitetasatsk.+
21komitetasatsk.-
22komitetasatsk.+
25komitetasVB-244, 331, 8
27komitetasVB+490, 40, 52
28komitetasatsk.+
35komitetasVB+308, 250, 20
42komitetasatsk.+
43komitetasatsk.+
44komitetasatsk.+
51komitetasatsk.+
Apmokestinamos paslaugos56-58PPEEB-234, 335, 12
8 straipsnio 1 dalis63GUE/NGLVB-128, 444, 8
54=
60=
daugiau kaip 38 nariai,
GUE/NGL
VB-254, 311, 15
41komitetasVB+304, 59, 216
Po 24 straipsnio55=
61=
daugiau kaip 38 nariai,
GUE/NGL
-
50komitetasVB+458, 59, 66
Po 3 konstatuojamosios dalies53=
59=
daugiau kaip 38 nariai,
GUE/NGL
-
35 konstatuojamoji dalis62GUE/NGLVB-122, 451, 8
24komitetas+
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+451, 69, 64
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:25, 27, 41, 50 pakeitimai.
GUE/NGL:62, 63 pakeitimai.
ENF:6 pakeitimas ( 2-oji dalis), 9, 25, 50 pakeitimai.
S&D:35, 54 ir 60 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51 pakeitimai.
EFDD:28, 51 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
ENF:
6 pakeitimas
1-oji dalis:„kol laukiama tokių veiksmų, kuriems priimti ir įgyvendinti gali prireikti laiko, valstybės narės jaučia spaudimą imtis veiksmų šiuo klausimu, nes yra rizikos, kad laikui bėgant jų pelno mokesčio bazės gerokai nukentėjo nuo erozijos. Valstybėms narėms pavieniui imantis nesuderintų priemonių gali būti skaidoma bendroji rinka ir iškraipoma konkurencija, o tai trukdytų plėtoti naujus skaitmeninius sprendimus ir kenktų bendram Sąjungos konkurencingumui. Dėl šios priežasties būtina nustatyti suderintą požiūrį į laikiną sprendimą, kuriuo ši problema būtų tikslingai sprendžiama, kol bus rastas visapusiškas sprendimas. Laikinas sprendimas turėtų būti laikinai apribotas, siekiant išvengti, kad jis netaptų nuolatinis. Todėl turėtų būti nustatyta laikino galiojimo sąlyga, pagal kurią ši direktyva automatiškai nustotų galioti priėmus visapusišką sprendimą, pageidautina tarptautiniu lygmeniu.“
2-oji dalis:Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., jei nebus susitarta dėl visapusiško sprendimo, Komisija turėtų svarstyti pasiūlymą, grindžiamą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 116 straipsniu, pagal kurį Europos Parlamentas ir Taryba veikia laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros. Tai būtina siekiant nedelsiant sudaryti susitarimą, kad būtų išvengta valstybių narių vienašalių nacionalinių skaitmeninių mokesčių daugėjimo;“.
PPE:
2 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „ir nematerialiuoju turtu.“.
2-oji dalis:šie žodžiai.

 7. Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas* 

Pranešimas: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-5
10-15
19
21
25-29
34-39
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas. Atskiras balsavimas6komitetasVB+452, 54, 60
7komitetasatsk.-
8komitetasatsk.-
9komitetasdal.
1+
2/VB-234, 329, 19
3/VB-178, 346, 46
16komitetasatsk.-
17komitetasatsk.-
18komitetasatsk.-
20komitetasVB-204, 364, 10
22komitetasatsk.-
23komitetasatsk.+
24komitetasatsk.-
30komitetasatsk.+
31komitetasVB+330, 212, 38
32komitetasatsk.+
33komitetasVB+300, 248, 33
Po 8 konstatuojamosios dalies40Verts/ALEVB+429, 140, 10
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+439, 58, 81
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE:40 pakeitimas.
GUE/NGL:6, 33 pakeitimai.
ECR:40 pakeitimas.
ENF:9 pakeitimas (2-oji ir 3-oji dalys), 20, 31, 33 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
ENF, PPE:
9 pakeitimas
1-oji dalis:„pagrindinis šios direktyvos tikslas – gerinti visos vidaus rinkos atsparumą, siekiant šalinti skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo problemas, kartu laikantis mokesčių neutralumo principo, taip pat laisvo paslaugų judėjimo bendrojoje rinkoje ir nedarant skirtumo tarp Sąjungos ir ne Sąjungos bendrovių. Šio tikslo valstybės narės pavieniui negali deramai pasiekti, nes skaitmeninio verslo įmonės gali veikti tarpvalstybiniu mastu, fiziškai nebūdamos arba nereikšmingai būdamos šalyje, todėl reikalingos taisyklės, siekiant užtikrinti, kad jos mokėtų mokesčius tose jurisdikcijose, kur gaunamas pelnas. Atsižvelgiant į šį tarpvalstybinį aspektą, iniciatyva Sąjungos mastu turi papildomos vertės, palyginti su tuo, ką būtų galima pasiekti daugeliu nacionalinių priemonių. Siekiant užtikrinti suderintą reikšmingos skaitmeninės veiklavietės Sąjungoje taisyklių taikymą, visoje vidaus rinkoje reikia imtis bendros iniciatyvos. Vienašaliai skirtingi kiekvienos valstybės narės metodai gali būti neveiksmingi ir suskaidyti bendrąją rinką, nes gali nederėti su nacionaline politika, dėl jų gali atsirasti iškraipymų ir mokestinių kliūčių įmonėms Sąjungoje. Todėl ypatingą dėmesį reikėtų skirti tam, kad Sąjungos požiūris būtų sąžiningas ir nediskriminuojantis bet kurios konkrečios valstybės narės atžvilgiu. Kadangi šios direktyvos tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo priemones gali priimti Sąjunga. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;“.
2-oji dalis:„Nors apmokestinimo politika priklauso nacionalinei kompetencijai, pagal SESV 115 straipsnį Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, turėtų vieningai leisti direktyvas dėl valstybių narių tokių apmokestinimo įstatymų ir kitų teisės aktų, turinčių tiesioginę įtaką vidaus rinkos sukūrimui ar veikimui, suderinimo. Šia direktyva nesiekiama derinti pelno mokesčio tarifų Sąjungoje“
3-oji dalis:„todėl neapribojama valstybių narių galimybė nustatyti pageidaujamą pelno mokesčio pajamų dydį, taikomą pajamoms iš skaitmeninių paslaugų savo teritorijoje.“

 8. Iranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
5 dalis§originalus tekstasatsk.+
14 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+321, 241, 7
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+522, 6, 38
Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų
B8-0562/2018Verts/ALE
B8-0563/2018ECR
B8-0564/2018GUE/NGL
B8-0565/2018S&D
B8-0566/2018ALDE
B8-0567/2018PPE
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE:galutinis balsavimas (RC-B8-0562/2018).
Prašymai balsuoti atskirai
S&D:5 dalis.
Prašymai balsuoti dalimis
S&D:
14 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „kaip pagrindinę sąlygą siekiant tolesnės ekonominių ir politinių santykių pažangos“.
2-oji dalis:šie žodžiai.

 9. Egiptas, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėtis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
11 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB-248, 288, 20
17 dalis§originalus tekstasatsk.+
19 dalis§originalus tekstasatsk./EB+283, 249, 21
H konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.+
L konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.+
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+
Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų
B8-0568/2018Verts/ALE
B8-0569/2018ECR
B8-0576/2018EFDD
B8-0578/2018GUE/NGL
B8-0579/2018S&D
B8-0580/2018ALDE
B8-0581/2018PPE
Prašymai balsuoti atskirai
ECR:17 dalis L konstatuojamoji dalis
PPE:19 dalis H konstatuojamoji dalis
Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
11 dalis
1-oji dalis:„kai Egiptas siekia sustiprinti demokratiją ir teisinę valstybę“.
2-oji dalis:šie žodžiai.

 10. Tanzanija 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
G konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+
Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų
B8-0570/2018ECR
B8-0571/2018Verts/ALE
B8-0572/2018GUE/NGL
B8-0573/2018S&D
B8-0574/2018ALDE
B8-0575/2018PPE
Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
G konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi pažeidžiamos daugelio vaikų ir paauglių, ypač mergaičių, žmogaus teisės ir jie patiria žalingą praktiką, įskaitant plačiai paplitusį seksualinį smurtą, fizines bausmes, vaikų santuokas ir paauglių nėštumą, o dėl to jiems sudėtinga arba netgi neįmanoma lankyti mokyklos;“
2-oji dalis:„kadangi Tanzanijos vyriausybė trukdo naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis ir baugina organizacijas, teikiančias informaciją apie tokias paslaugas;“.

 11. Blokų grandinė – ateities perspektyvomis grindžiama prekybos politika 

Pranešimas: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+433, 25, 92

 12. Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0561/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0561/2018 
(LIBE komitetas)
7 dalis2PPEEB+277, 258, 4
17 dalis3PPEEB-237, 305, 3
Po 18 dalies9S&D+
19 dalis4PPEEB+307, 242, 2
20 dalis§originalus tekstasatsk.-
23 dalis5PPE+
24 dalis6PPE-
26 dalis10S&D+
Po 6 nurodomosios dalies7S&D+
M konstatuojamoji dalis1PPE+
Po T konstatuojamosios dalies8S&D+
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+516, 26, 11
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE:galutinis balsavimas.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:20 dalis.

 13. Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0582/2018 (PPE, ECR, Verts/ALE)
1 dalis1ALDE-
Po 3 dalies2S&DEB+295, 202, 51
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+434, 64, 47
Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų
B8-0582/2018PPE
B8-0583/2018Verts/ALE
B8-0584/2018GUE/NGL
B8-0585/2018ALDE
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE:galutinis balsavimas (RC-B8-0582/2018).
Įvairūs:
Neoklis Sylikiotis atsiėmė savo parašą dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos (RC-B8-0582/2018).

 14. Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

Pranešimas: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
6 dalis5PPEEB-245, 281, 3
12 dalis6PPEEB-245, 277, 8
13 dalis7PPEVB+273, 249, 8
14 dalis8PPE-
15 dalis9PPE-
16 dalis10PPE-
18 dalis11NPPPE-
19 dalis12PPE-
20 dalis13PPEVB-239, 267, 25
21 dalis14PPEVB-235, 285, 8
§originalus tekstasVB+330, 181, 18
22 dalis15PPEVB-204, 318, 8
§originalus tekstasVB+363, 157, 5
23 dalis16PPE-
26 dalis§originalus tekstasVB+379, 132, 10
27 dalis17PPE-
28 dalis18PPE-
33 dalis§originalus tekstasatsk.+
35 dalis19NPPPEVB-183, 337, 4
40 dalis20NPPPEVB-198, 317, 7
46 dalis21NPPPEVB-214, 304, 3
K konstatuojamoji dalis1NPPPE-
S konstatuojamoji dalis2PPE-
X konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.+
Y konstatuojamoji dalis3PPE-
AC konstatuojamoji dalis4PPEVB-199, 314, 6
§originalus tekstasVB+366, 149, 6
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+368, 15, 135
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE:13, 15, 19, 20 ir 21 pakeitimai.
EFDD:4, 7, 14, 15 ir 19 pakeitimai, 21 dalis.
ENF:4, 15, 21 pakeitimai, 22 ir 26 dalys. AC konstatuojamoji dalis
Prašymai balsuoti atskirai
ALDE:33 dalis, X konstatuojamoji dalis.
PPE:21 dalis.

 15. Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. 

Pranešimas: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
2 dalis6EFDD+
3 dalis7EFDDEB+125, 308, 16
§originalus tekstasdal.
1+
2+
4 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
9 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
3+
Po 9 dalies1PPEEB+308, 102, 42
10 dalis§originalus tekstasdal.
1-
2+
3+
4+
11 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
19 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
23 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
26 dalis8EFDDEB-104, 326, 18
§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+227, 211, 13
27 dalis3NPPPEVB-200, 221, 30
30 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
3-
J konstatuojamoji dalis4EFDD-
S konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
U konstatuojamoji dalis5EFDDEB-200, 211, 36
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+342, 34, 39
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE:2 ir 3 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
ALDE:
23 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „yra tvirtai įsitikinęs, kad Komisija, Taryba ir valstybės narės turėtų nuosekliai ir veiksmingai atsižvelgti į darbo grupės galutinės ataskaitos rekomendacijas;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
26 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „kad praeityje tai nebuvo užtikrinta ir kad nebuvo jokių apčiuopiamų anksčiau sėkmingų iniciatyvų teisėkūros rezultatų;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
S konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „su sąlyga, kad nuo pat pradžių jas nagrinėtų Peticijų komiteto sekretoriatas;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
PPE:
3 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „tam tikroms neatsakingoms valstybėms narėms“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
4 dalis
1-oji dalis:„pabrėžia, kad būtinas glaudesnis Komisijos ir kitų ES institucijų bendradarbiavimas su valstybių narių nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis užtikrinant ES nuostatų, kuriomis siekiama aukščiausių socialinio teisingumo standartų ir visapusiškos bei veiksmingos visų piliečių ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių apsaugos, priėmimą ir įgyvendinimą; pabrėžia, kad būtina aktyviau bendradarbiauti su valstybių narių atstovais komitetų posėdžiuose ir greičiau imtis tolesnių veiksmų dėl komiteto atsiųstų prašymų; todėl ragina visas susijusias nacionalinio ir Europos lygmens valdžios institucijas tvirtai įsipareigoti prioriteto tvarka nagrinėti peticijas ir spręsti jose keliamus klausimus;“.
2-oji dalis:„dar kartą pažymi, kad į daugelį peticijų Komisija atsakė paviršutiniškai;“.
11 dalis
1-oji dalis:„atkreipia dėmesį į tai, kad peticijų dėl mažų garantijų darbo sąlygų nagrinėjimas parodė, kad kai kuriose valstybėse narėse daugelis darbuotojų nukenčia dėl nepriimtinų ir diskriminacinių veiksmų, o tai rodo, kad daugeliu atvejų trūksta veiksmingų prevencinių mechanizmų ir sankcijų;“.
2-oji dalis:„apgailestauja dėl to, kad Komisija sukaupė daug neišnagrinėtų bylų, susijusių su kai kurių valstybių narių ES darbo teisės pažeidimais, ir dėl to daugelį metų ir toliau pažeidinėjamos darbuotojų teisės;“.
19 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „43 mln. dyzelinių“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
ALDE, PPE:
9 dalis
1-oji dalis:„mano, kad siekiant užtikrinti visišką skirtingų peticijų nagrinėjimo nuoseklumą, peticijas turėtų nagrinėti tik Peticijų komitetas ir kad šiuo tikslu jo sekretoriatui turėtų būti skirta daugiau išteklių;“ Išskyrus žodžius „peticijas turėtų nagrinėti tik “ ir „ir kad šiuo tikslu“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
3-oji dalis:„pabrėžia, kad, 2016 m. sausio mėn. priėmus komiteto gaires, peticijų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimo procesas tapo skaidrus ir aiškus;“.
10 dalis
1-oji dalis:„griežtai kritikuoja Komisijos sau prisiskiriamą veiksmų laisvę, kuri atskirais atvejais taikoma nagrinėjant piliečių skundus;“
2-oji dalis:„pažymi, kad atsisakymas išsamiai ir greitai nagrinėti piliečių skundus, įskaitant individualius atvejus, atsižvelgiant į Komisijos požiūrį, išdėstytą jos 2016 m. komunikate „ES teisė. Geresnis taikymas – geresni rezultatai“ , gali sutrukdyti greitai suprasti galimus rimtus sisteminius trūkumus“.
3-oji dalis:„dėl kurių daugelis piliečių patiria daug teisių pažeidimų, todėl iš esmės nacionaliniams teismams tenka didžioji atsakomybė už galimų ES teisės aktų pažeidimų, išskyrus sisteminius pažeidimus, stebėseną; “. mano, kad ši sąvoka aiškinama pernelyg dviprasmiškai, ir ypač mano, kad toks požiūris į aplinkos apsaugos teisės aktų sritį yra žalingas;“.
4-oji dalis:„mano, kad tai žingsnis atgal nuo ankstesnio požiūrio į ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimą ir bendras jos einamų Sutarčių sergėtojos pareigų menkinimas;“.
30 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius: „tokius pat atsiliepimus“, „kaip ir peticijos pateikėjas“ ir „ar kitų institucijų“.
2-oji dalis:„tokius pat atsiliepimus“ ir „kaip ir peticijos pateikėjas“.
3-oji dalis:„ar kitų institucijų“.
Įvairūs
PPE frakcija atsiėmė 2 pakeitimą.
Atnaujinta: 2019 m. vasario 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika