Показалец 
Протокол
PDF 323kWORD 82k
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Състав на Парламента
 3.Петиции
 4.Внесени документи
 5.Решения относно някои документи
 6.Положението на мигрантите на границата на ЕС в Босна и Херцеговина (разискване)
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
7.1.Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде
  
7.2.Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека
  
7.3.Танзания
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Време за гласуване
  
9.1.Решение за започване на междуинституционални преговори: Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I (гласуване)
  
9.2.Ускорено разрешаване на търговски спорове (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I (гласуване)
  
9.4.Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I (гласуване)
  
9.5.Споразумение между САЩ и ЕС относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги * (гласуване)
  
9.7.Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие * (гласуване)
  
9.8.Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде (гласуване)
  
9.9.Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека (гласуване)
  
9.10.Танзания (гласуване)
  
9.11.Блокова верига: далновидна търговска политика * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.12.Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония (гласуване)
  
9.13.Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (гласуване)
  
9.14.Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. (гласуване)
  
9.15.Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Редки заболявания (разискване)
 15.Разпространение на африканската чума по свинете (разискване)
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.02 ч.


2. Състав на Парламента

Jakob von Weizsäcker уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 7 януари 2019 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността, Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и информира за това сътветния национален орган.


3. Петиции

Изброените по-долу петиции са вписани в регистъра на посочените дати и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността:

4 декември 2018 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 0949/2018); Alexandra Elize (№ 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (№ 0951/2018); Mateusz Błaszczak (№ 0952/2018); (*) (№ 0953/2018); Gredo Förster (№ 0954/2018); Brandy Thern (№ 0955/2018); Monika Mamulska (№ 0956/2018); (*) (№ 0957/2018); Max Huhn (№ 0958/2018); Constantin Vlădescu (№ 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (№ 0960/2018); (*) (№ 0961/2018); (*) (№ 0962/2018); (*) (№ 0963/2018); (*) (№ 0964/2018); Ramon Crespi Rosselló (№ 0965/2018); Adamantia Karamanou (№ 0966/2018); Fernando García (№ 0967/2018); Ian Rogers (№ 0968/2018); (*) (№ 0969/2018); (*) (№ 0970/2018); Mateusz Błaszczak (№ 0971/2018); Marta Donadei (№ 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (№ 0973/2018); (*) (№ 0974/2018); Krisztián Varga (№ 0975/2018); Francesco Orbitello (№ 0976/2018); (*) (№ 0977/2018); Andrzej Halicki (№ 0978/2018); (*) (№ 0980/2018); Jakub Ditrich (№ 0981/2018); (*) (№ 0982/2018); (*) (№ 0983/2018); (*) (№ 0984/2018); Thomas Rust (№ 0985/2018); (*) (№ 0986/2018); (*) (№ 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (№ 0988/2018); (*) (№ 0989/2018); (*) (№ 0990/2018); (*) (№ 0991/2018); (*) (№ 0992/2018); (*) (№ 0993/2018); Diogo Faria (№ 0994/2018); (*) (№ 0995/2018); (*) (№ 0996/2018); (*) (№ 0997/2018); Alberto Cirio (№ 0998/2018); (*) (№ 0999/2018); (*) (№ 1000/2018); Francesco Orbitello (№ 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (№ 1002/2018); (*) (№ 1003/2018); (*) (№ 1004/2018); (*) (№ 1005/2018); Barbora Strnadová (№ 1006/2018); (*) (№ 1007/2018); (*) (№ 1008/2018); Krisztián Varga (№ 1009/2018); (*) (№ 1010/2018); (*) (№ 1011/2018); (*) (№ 1012/2018); Alessandro Giovannetti (№ 1013/2018); (*) (№ 1014/2018); (*) (№ 1015/2018); (*) (№ 1016/2018); (*) (№ 1017/2018); (*) (№ 1018/2018); (*) (№ 1019/2018); Geoffrey Deasy (№ 1020/2018); (*) (№ 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (№ 1022/2018); (*) (№ 1023/2018); (*) (№ 1024/2018); (*) (№ 1025/2018); Jerzy Warszyński (№ 1026/2018); (*) (№ 1027/2018); (*) (№ 1028/2018); Elena Guncheva (№ 1029/2018); Raffaella Scattolon (№ 1030/2018); Nicolaas Vinckier (№ 1031/2018); (*) (№ 1032/2018); (*) (№ 1033/2018); (*) (№ 1034/2018); Fani Kozareva (№ 1035/2018); (*) (№ 1036/2018); Preda Marin (№ 1037/2018); (*) (№ 1038/2018); Valentina Cucu (№ 1039/2018); Davide Anselmi (№ 1040/2018); Davide Anselmi (№ 1041/2018); Paul Dobrzynski (№ 1042/2018); (*) (№ 1043/2018); (*) (№ 1044/2018); (*) (№ 1045/2018); (*) (№ 1046/2018); (*) (№ 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (№ 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (№ 1049/2018); (*) (№ 1050/2018); (*) (№ 1051/2018); (*) (№ 1052/2018); Benito Lupiáñez López (№ 1053/2018); (*) (№ 1054/2018); Danny Grothe (№ 1055/2018); Mateusz Błaszczak (№ 1056/2018); (*) (№ 1057/2018); Martin Jürgens (№ 1058/2018); (*) (№ 1059/2018); (*) (№ 1060/2018); Jürgen Keller (№ 1061/2018); (*) (№ 1062/2018); Andreas Zimmermann (№ 1063/2018); (*) (№ 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (№ 1065/2018); (*) (№ 1066/2018); (*) (№ 1067/2018); Oliver Lücke (№ 1068/2018); (*) (№ 1069/2018).

Петиция № 0979/2018 беше оттеглена от вносителя след вписването ѝ в централния регистър.

Председателят съобщи, че на 4 декември 2018 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 15 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


4. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент(ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) от членове на Парламента предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Innocenzo Leontini. Предложение за резолюция относно стратегия за развитие на Сицилия като основен логистичен център на ЕС за търговия с Африка (B8-0545/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на дърводобивната промишленост (B8-0549/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно етикета „полярна лисица“ (B8-0550/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE


5. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 46 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 15 ноември 2018 г.)

комисия LIBE

- Хуманитарни визи (2018/2271(INL))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 декември 2018 г.)

комисии: DEVE, ENVI

- Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (2018/2279(INI))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Авторското право в рамките на цифровия единен пазар (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (член 54 от Правилника за дейността), JURI (член 39 от Правилника за дейността)

комисия IMCO

- Препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (2018/2262(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: IMCO, INTA (член 54 от Правилника за дейността)

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 декември 2018 г.)

комисии DEVE, ENVI

- Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (2018/2279(INI))


Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 216, параграф 7 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 декември 2018 г.)

комисия PETI

- Годишен доклад съгласно член 216, параграф 7 относно разискванията в комисията по петиции през 2018 г. (2018/2280(INI))

Промяна на заглавиe

комисия AFCO

Ново заглавие на доклада (2018/2080(INL)): Проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом.

Промяна на процедурата (от (INL ) в (INI))

комисия AFCO

- Данъчното третиране на продуктите за лично пенсионно осигуряване, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (2018/2002(INI))

Оттегляне на вече одобрен доклад по собствена инициатива

комисия ITRE

- Бъдещето на енергийната политика на Съюза, включително на Договора Евратом (2018/2087(INI))


6. Положението на мигрантите на границата на ЕС в Босна и Херцеговина (разискване)

Изявление на Комисията: Положението на мигрантите на границата на ЕС в Босна и Херцеговина (2018/2971(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Dubravka Šuica, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Željana Zovko и Dubravka Šuica, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Ангел Джамбазки, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge и Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward и Elly Schlein.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


7. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 12.12.2018 г.)


7.1. Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде

Предложения за резолюция B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 и B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Margot Parker и Flavio Zanonato.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 13.12.2018 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател


7.2. Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека

Предложения за резолюция B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 и B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake и Barbara Matera представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Pavel Svoboda, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Julie Ward и Elly Schlein.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 13.12.2018 г.


7.3. Танзания

Предложения за резолюция B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 и B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post и Seán Kelly представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Elena Valenciano, от името на групата S&D, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, David Martin и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Seán Kelly и Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák и Paul Rübig, който се изказа и по организационни въпроси (председателят направи уточнения).

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 13.12.2018 г.

°
° ° °

Изказа се Paul Rübig по бюджетен въпрос.

(Заседанието беше прекъснато в 11.36 ч в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.00 ч.

Изказаха се: Philippe Lamberts и Jean-Marie Cavada.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Решение за започване на междуинституционални преговори: Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Esther de Lange и Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Преди гласуването, съгласно член 69в, параграф 2, алинея 2 от Правилника за дейността, Sven Giegold, който се изказа против решението на комисията ECON, и Roberto Gualtieri, който се изказа в полза на това решение.


9.2. Ускорено разрешаване на търговски спорове (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно ускореното разрешаване на търговски спорове [2018/2079(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0519)


9.3. Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0520)

Изказа се Massimiliano Salini с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


9.4. Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0521)

Изказа се Angelika Mlinar с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


9.5. Споразумение между САЩ и ЕС относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0522)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.6. Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0523)


9.7. Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0524)


9.8. Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0562/2018

(за замяна на B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil и Stanislav Polčák, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes и Elena Valenciano, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić и Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand и Eva Joly, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo.

Приема се (P8_TA(2018)0525)


9.9. Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0568/2018

(за замяна на B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock и Raffaele Fitto, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL;

—   Jordi Solé, Bodil Valero и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0526)


9.10. Танзания (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0570/2018

(за замяна на B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil и Stanislav Polčák, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и David Martin, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias и Pirkko Ruohonen Lerner, от името на групата ECR;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL;

—   Judith Sargentini и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0527)


9.11. Блокова верига: далновидна търговска политика * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно блоковата верига: далновидна търговска политика [2018/2085(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0528)


9.12. Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония (гласуване)

Изявление на Комисията: Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония (2018/2979(RSP))

Разискването се състоя на 11 декември 2018 г. (точка 14 от протокола от 11.12.2018 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Claude Moraes от името на комисията LIBE относно адекватността на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0529)


9.13. Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0582/2018

(за замяна на B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Bart Staes, Julia Reda и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano и Marco Zullo.

Приема се (P8_TA(2018)0530)

(Предложенията за резолюции B8-0584/2018 и B8-0585/2018 отпадат.)


9.14. Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. [2018/2105(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0531)


9.15. Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. (гласуване)

Доклад относно разискванията в комисията по петиции през 2017 г. [2018/2104(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0532)


10. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване в сряда, 12 декември 2018 г.)

Доклад Daniele Viotti и Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins и Daniel Hannan

Доклад Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan и Reinhard Bütikofer

Доклад Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Доклад Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Доклад Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, и Andrejs Mamikins

Доклад Monika Hohlmeier и Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei и Andrejs Mamikins

Доклад David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Доклад Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská и Dobromir Sośnierz

Доклад Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu и Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Време за гласуване в четвъртък, 13 декември 2018 г.)

Доклад Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Време за гласуване в сряда, 12 декември 2018 г.)

Доклад Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu и Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL.

(Време за гласуване в четвъртък, 13 декември 2018 г.)

Доклад Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák и Jiří Pospíšil

Доклад Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.16 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Редки заболявания (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000118/2018), зададен от Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, към Комисията: Редки заболявания (B8-0419/2018)

Gesine Meissner разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, и André Elissen, от името на групата ENF.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


15. Разпространение на африканската чума по свинете (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000124/2018), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Разпространение на африканската чума по свинете (B8-0420/2018)

Czesław Adam Siekierski разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Daniel Buda, от името на групата PPE, Clara Eugenia Aguilera García, от името на групата S&D, Beata Gosiewska, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Norbert Erdős и Ramón Luis Valcárcel Siso.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Albert Deß и Ivan Jakovčić.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


16. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


17. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 14 януари 2019 г. до 17 януари 2019 г.


18. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 16.24 ч.


19. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Извинени:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност