Seznam 
Zápis
PDF 292kWORD 79k
Čtvrtek, 13. prosince 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Složení Parlamentu
 3.Petice
 4.Předložení dokumentů
 5.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 6.Situace migrantů na hranicích EU v Bosně a Hercegovině (rozprava)
 7.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
7.1.Írán, zejména případ Nasrín Sotúdeové
  
7.2.Egypt, zejména situace obhájců lidských práv
  
7.3.Tanzanie
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování
  
9.1.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Minimální krytí ztrát pro nevýkonné expozice ***I (hlasování)
  
9.2.Urychlené řešení obchodních sporů (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program ***I (hlasování)
  
9.4.Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 ***I (hlasování)
  
9.5.Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb * (hlasování)
  
9.7.Zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti * (hlasování)
  
9.8.Írán, zejména případ Nasrín Sotúdeové (hlasování)
  
9.9.Egypt, zejména situace obhájců lidských práv (hlasování)
  
9.10.Tanzanie (hlasování)
  
9.11.Technologie blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.12.Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku (hlasování)
  
9.13.Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice (hlasování)
  
9.14.Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017 (hlasování)
  
9.15.Výsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Vzácná onemocnění (rozprava)
 15.Šíření afrického moru prasat (rozprava)
 16.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 17.Termín příštího dílčího zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:02.


2. Složení Parlamentu

Jakob von Weizsäcker písemně oznámil, že s platností od 7. ledna 2019 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 jednacího řádu oznámil uvolnění poslancova mandátu s platností od tohoto dne a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


3. Petice

Tyto petice byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku a byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 4. prosince 2018

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 0949/2018); Alexandra Elize (č. 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (č. 0951/2018); Mateusz Błaszczak (č. 0952/2018); (*) (č. 0953/2018); Gredo Förster (č. 0954/2018); Brandy Thern (č. 0955/2018); Monika Mamulska (č. 0956/2018); (*) (č. 0957/2018); Max Huhn (č. 0958/2018); Constantin Vlădescu (č. 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (č. 0960/2018); (*) (č. 0961/2018); (*) (č. 0962/2018); (*) (č. 0963/2018); (*) (č. 0964/2018); Ramón Crespí Rosselló (č. 0965/2018); Adamantia Karamanou (č. 0966/2018); Fernando García (č. 0967/2018); Ian Rogers (č. 0968/2018); (*) (č. 0969/2018); (*) (č. 0970/2018); Mateusz Błaszczak (č. 0971/2018); Marta Donadei (č. 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (č. 0973/2018); (*) (č. 0974/2018); Krisztián Varga (č. 0975/2018); Francesco Orbitello (č. 0976/2018); (*) (č. 0977/2018); Andrzej Halicki (č. 0978/2018); (*) (č. 0980/2018); Jakub Ditrich (č. 0981/2018); (*) (č. 0982/2018); (*) (č. 0983/2018); (*) (č. 0984/2018); Thomas Rust (č. 0985/2018); (*) (č. 0986/2018); (*) (č. 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (č. 0988/2018); (*) (č. 0989/2018); (*) (č. 0990/2018); (*) (č. 0991/2018); (*) (č. 0992/2018); (*) (č. 0993/2018); Diogo Faria (č. 0994/2018); (*) (č. 0995/2018); (*) (č. 0996/2018); (*) (č. 0997/2018); Alberto Cirio (č. 0998/2018); (*) (č. 0999/2018); (*) (č. 1000/2018); Francesco Orbitello (č. 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (č. 1002/2018); (*) (č. 1003/2018); (*) (č. 1004/2018); (*) (č. 1005/2018); Barbora Strnadová (č. 1006/2018); (*) (č. 1007/2018); (*) (č. 1008/2018); Krisztián Varga (č. 1009/2018); (*) (č. 1010/2018); (*) (č. 1011/2018); (*) (č. 1012/2018); Alessandro Giovannetti (č. 1013/2018); (*) (č. 1014/2018); (*) (č. 1015/2018); (*) (č. 1016/2018); (*) (č. 1017/2018); (*) (č. 1018/2018); (*) (č. 1019/2018); Geoffrey Deasy (č. 1020/2018); (*) (č. 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (č. 1022/2018); (*) (č. 1023/2018); (*) (č. 1024/2018); (*) (č. 1025/2018); Jerzy Warszyński (č. 1026/2018); (*) (č. 1027/2018); (*) (č. 1028/2018); Elena Guncheva (č. 1029/2018); Raffaella Scattolon (č. 1030/2018); Nicolaas Vinckier (č. 1031/2018); (*) (č. 1032/2018); (*) (č. 1033/2018); (*) (č. 1034/2018); Fani Kozareva (č. 1035/2018); (*) (č. 1036/2018); Preda Marin (č. 1037/2018); (*) (č. 1038/2018); Valentina Cucu (č. 1039/2018); Davide Anselmi (č. 1040/2018); Davide Anselmi (č. 1041/2018); Paul Dobrzynski (č. 1042/2018); (*) (č. 1043/2018); (*) (č. 1044/2018); (*) (č. 1045/2018); (*) (č. 1046/2018); (*) (č. 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (č. 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (č. 1049/2018); (*) (č. 1050/2018); (*) (č. 1051/2018); (*) (č. 1052/2018); Benito Lupiáñez López (č. 1053/2018); (*) (č. 1054/2018); Danny Grothe (č. 1055/2018); Mateusz Błaszczak (č. 1056/2018); (*) (č. 1057/2018); Martin Jürgens (č. 1058/2018); (*) (č. 1059/2018); (*) (č. 1060/2018); Jürgen Keller (č. 1061/2018); (*) (č. 1062/2018); Andreas Zimmermann (č. 1063/2018); (*) (č. 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (č. 1065/2018); (*) (č. 1066/2018); (*) (č. 1067/2018); Oliver Lücke (č. 1068/2018); (*) (č. 1069/2018).

Předkladatel petice č. 0979/2018 vzal petici zpět poté, co byla zapsána do rejstříku.

Předseda oznámil, že dne 4. prosince 2018 zaslal v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 15 jednacího řádu příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


4. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Innocenzo Leontini. Návrh usnesení o strategii využívání Sicílie coby hlavního logistického centra EU pro obchod s Afrikou (B8-0545/2018)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně dřevozpracujícího průmyslu (B8-0549/2018)

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o označení „polární liška“ (B8-0550/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE


5. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 46 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 15. listopadu 2018)

výbor LIBE

- Humanitární víza (2018/2271(INL))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. prosince 2018)

výbory DEVE, ENVI

- Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs) (2018/2279(INI))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI

- Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Autorské právo na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (článek 54 jednacího řádu), JURI (článek 39 jednacího řádu)

výbor IMCO

- Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací (2018/2262(INI))
předáno příslušnému výboru: AFET
stanovisko: IMCO, INTA (článek 54 jednacího řádu)

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. prosince 2018)

výbory DEVE, ENVI

- Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs) (2018/2279(INI))


Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 216 odst. 7 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. prosince 2018)

výbor PETI

- Výroční zpráva podle čl. 216 odst. 7 o jednáních Petičního výboru v roce 2018 (2018/2280(INI))

Změna názvu

výbor AFCO

nový název zprávy (2018/2080(INL)): „Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom

Změna postupu ((INI) místo (INL))

výbor AFCO

- Daňové zacházení s osobními penzijními produkty, včetně celoevropského osobního penzijního produktu (2018/2002(INI))

Zpětvzetí zprávy z vlastního podnětu, jejíž vypracování již bylo schváleno

výbor ITRE

- Budoucnost energetické politiky EU včetně budoucnosti Smlouvy o Euratomu (2018/2087(INI))


6. Situace migrantů na hranicích EU v Bosně a Hercegovině (rozprava)

Prohlášení Komise: Situace migrantů na hranicích EU v Bosně a Hercegovině (2018/2971(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Dubravka Šuica za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Željana Zovko a Dubravka Šuica, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge a Cristian Dan Preda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward a Elly Schlein.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


7. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 12.12.2018.)


7.1. Írán, zejména případ Nasrín Sotúdeové

Návrhy usnesení B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 a B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake a Tunne Kelam uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Margot Parker a Flavio Zanonato.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 13.12.2018.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda


7.2. Egypt, zejména situace obhájců lidských práv

Návrhy usnesení B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 a B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake a Barbara Matera uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, a Jean-Luc Schaffhauser.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Julie Ward a Elly Schlein.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 13.12.2018.


7.3. Tanzanie

Návrhy usnesení B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 a B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post a Seán Kelly uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Elena Valenciano za skupinu S&D, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, David Martin a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Seán Kelly a Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák a Paul Rübig, posledně jmenovaný rovněž k organizačním otázkám (předsedající poskytl upřesnění).

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 13.12.2018.

°
° ° °

Vystoupil Paul Rübig k rozpočtové otázce.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:36 před hlasováním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda


8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:00.

Vystoupili: Philippe Lamberts a Jean-Marie Cavada.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Minimální krytí ztrát pro nevýkonné expozice ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Esther de Lange a Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 druhým pododstavcem jednacího řádu Sven Giegold, který se vyjádřil proti rozhodnutí výboru ECON, a Roberto Gualtieri, který se vyjádřil pro toto rozhodnutí.


9.2. Urychlené řešení obchodních sporů (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva s doporučeními Komisi ve věci urychleného řešení obchodních sporů [2018/2079(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0519)


9.3. Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0520)

Vystoupil Massimiliano Salini s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


9.4. Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0521)

Vystoupila Angelika Mlinar s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


9.5. Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví jménem Evropské unie [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0522)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.6. Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Paul Tang (A8-0428/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0523)


9.7. Zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0524)


9.8. Írán, zejména případ Nasrín Sotúdeové (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0562/2018

(nahrazující B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes a Elena Valenciano za skupinu S&D ;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand a Eva Joly za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egypt, zejména situace obhájců lidských práv (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0568/2018

(nahrazující B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL;

—   Jordi Solé, Bodil Valero a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Ignazio Corrao za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzanie (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0570/2018

(nahrazující B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a David Martin za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias a Pirkko Ruohonen Lerner za skupinu ECR;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL;

—   Judith Sargentini a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0527)


9.11. Technologie blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o technologii blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost [2018/2085(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0528)


9.12. Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku (hlasování)

Prohlášení Komise: Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku (2018/2979(RSP))

Rozprava se konala dne 11. prosince 2018 (bod 14 zápisu ze dne 11.12.2018).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Claude Moraes za výbor LIBE o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů v Japonsku (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0529)


9.13. Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0582/2018

(nahrazující B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

předložen těmito poslanci:

—   Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa za skupinu PPE;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Bart Staes, Julia Reda a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano a Marco Zullo.

přijat (P8_TA(2018)0530)

(Návrhy usnesení B8-0584/2018 a B8-0585/2018 se neberou v potaz.)


9.14. Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 [2018/2105(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0531)


9.15. Výsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 (hlasování)

Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 [2018/2104(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0532)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 12. prosince 2018)

zpráva Daniele Viotti a Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins a Daniel Hannan

zpráva Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan a Reinhard Bütikofer

zpráva Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

zpráva Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

zpráva Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato za skupinu EFDD a Andrejs Mamikins

zpráva Monika Hohlmeier a Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei a Andrejs Mamikins

zpráva David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

zpráva Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská a Dobromir Sośnierz

zpráva Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Hlasování: čtvrtek 13. prosince 2018)

zpráva Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Hlasování: středa 12. prosince 2018)

zpráva Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL.

(Hlasování: čtvrtek 13. prosince 2018)

zpráva Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil

zpráva Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:16.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Vzácná onemocnění (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000118/2018), kterou pokládají Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Komisi: Vzácná onemocnění (B8-0419/2018)

Gesine Meissner rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, a André Elissen za skupinu ENF.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


15. Šíření afrického moru prasat (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000124/2018), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Šíření afrického moru prasat (B8-0420/2018)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Daniel Buda za skupinu PPE, Clara Eugenia Aguilera García za skupinu S&D, Beata Gosiewska za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Norbert Erdős a Ramón Luis Valcárcel Siso.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Albert Deß a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


16. Předání textů přijatých na tomto denním zasedání

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


17. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 14. do 17. ledna 2019.


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 16:24.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Omluven/a:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí