Indeks 
Protokol
PDF 296kWORD 78k
Torsdag den 13. december 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Parlamentets sammensætning
 3.Andragender
 4.Modtagne dokumenter
 5.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 6.Situationen for migranter ved grænsen til EU i Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 7.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  7.1.Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh
  7.2.Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere
  7.3.Tanzania
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Afstemningstid
  9.1. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I (afstemning)
  9.2.Hurtig bilæggelse af handelstvister (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.3.Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I (afstemning)
  9.4.Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 ***I (afstemning)
  9.5.Aftalen mellem USA og EU om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.6.Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester * (afstemning)
  9.7.Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse * (afstemning)
  9.8.Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh (afstemning)
  9.9.Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)
  9.10.Tanzania (afstemning)
  9.11.Blockchain: en fremadskuende handelspolitik * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.12.Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (afstemning)
  9.13.Interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (afstemning)
  9.14.Ombudsmandens årsberetning for 2017 (afstemning)
  9.15.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Sjældne sygdomme (forhandling)
 15.Spredning af afrikansk svinepest (forhandling)
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.02.


2. Parlamentets sammensætning

Jakob von Weizsäcker havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 7. januar 2019.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 2, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.


3. Andragender

Nedenstående andragender var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer og var henvist til det kompetente udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10:

Den 4. december 2018

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 0949/2018); Alexandra Elize (nr. 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0951/2018); Mateusz Błaszczak (nr. 0952/2018); (*) (nr. 0953/2018); Gredo Förster (nr. 0954/2018); Brandy Thern (nr. 0955/2018); Monika Mamulska (nr. 0956/2018); (*) (nr. 0957/2018); Max Huhn (nr. 0958/2018); Constantin Vlădescu (nr. 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (nr. 0960/2018); (*) (nr. 0961/2018); (*) (nr. 0962/2018); (*) (nr. 0963/2018); (*) (nr. 0964/2018); Ramon Crespi Rossello (nr. 0965/2018); Adamantia Karamanou (nr. 0966/2018); Fernando García (nr. 0967/2018); Ian Rogers (nr. 0968/2018); (*) (nr. 0969/2018); (*) (nr. 0970/2018); Mateusz Błaszczak (nr. 0971/2018); Marta Donadei (nr. 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr. 0973/2018); (*) (nr. 0974/2018); Krisztián Varga (nr. 0975/2018); Francesco Orbitello (nr. 0976/2018); (*) (nr. 0977/2018); Andrzej Halicki (nr. 0978/2018); (*) (nr. 0980/2018); Jakub Ditrich (nr. 0981/2018); (*) (nr. 0982/2018); (*) (nr. 0983/2018); (*) (nr. 0984/2018); Thomas Rust (nr. 0985/2018); (*) (nr. 0986/2018); (*) (nr. 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (nr. 0988/2018); (*) (nr. 0989/2018); (*) (nr. 0990/2018); (*) (nr. 0991/2018); (*) (nr. 0992/2018); (*) (nr. 0993/2018); Diogo Faria (nr. 0994/2018); (*) (nr. 0995/2018); (*) (nr. 0996/2018); (*) (nr. 0997/2018); Alberto Cirio (nr. 0998/2018); (*) (nr. 0999/2018); (*) (nr. 1000/2018); Francesco Orbitello (nr. 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 1002/2018); (*) (nr. 1003/2018); (*) (nr. 1004/2018); (*) (nr. 1005/2018); Barbora Strnadová (nr. 1006/2018); (*) (nr. 1007/2018); (*) (nr. 1008/2018); Krisztián Varga (nr. 1009/2018); (*) (nr. 1010/2018); (*) (nr. 1011/2018); (*) (nr. 1012/2018); Alessandro Giovannetti (nr. 1013/2018); (*) (nr. 1014/2018); (*) (nr. 1015/2018); (*) (nr. 1016/2018); (*) (nr. 1017/2018); (*) (nr. 1018/2018); (*) (nr. 1019/2018); Geoffrey Deasy (nr. 1020/2018); (*) (nr. 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (nr. 1022/2018); (*) (nr. 1023/2018); (*) (nr. 1024/2018); (*) (nr. 1025/2018); Jerzy Warszyński (nr. 1026/2018); (*) (nr. 1027/2018); (*) (nr. 1028/2018); Elena Guncheva (nr. 1029/2018); Raffaella Scattolon (nr. 1030/2018); Nicolaas Vinckier (nr. 1031/2018); (*) (nr. 1032/2018); (*) (nr. 1033/2018); (*) (nr. 1034/2018); Fani Kozareva (nr. 1035/2018); (*) (nr. 1036/2018); Preda Marin (nr. 1037/2018); (*) (nr. 1038/2018); Valentina Cucu (nr. 1039/2018); Davide Anselmi (nr. 1040/2018); Davide Anselmi (nr. 1041/2018); Paul Dobrzynski (nr. 1042/2018); (*) (nr. 1043/2018); (*) (nr. 1044/2018); (*) (nr. 1045/2018); (*) (nr. 1046/2018); (*) (nr. 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (nr. 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr. 1049/2018); (*) (nr. 1050/2018); (*) (nr. 1051/2018); (*) (nr. 1052/2018); Benito Lupiáñez López (nr. 1053/2018); (*) (nr. 1054/2018); Danny Grothe (nr. 1055/2018); Mateusz Błaszczak (nr. 1056/2018); (*) (nr. 1057/2018); Martin Jürgens (nr. 1058/2018); (*) (nr. 1059/2018); (*) (nr. 1060/2018); Jürgen Keller (nr. 1061/2018); (*) (nr. 1062/2018); Andreas Zimmermann (nr. 1063/2018); (*) (nr. 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (nr. 1065/2018); (*) (nr. 1066/2018); (*) (nr. 1067/2018); Oliver Lücke (nr. 1068/2018); (*) (nr. 1069/2018).

Andragende nr. 0979/2018 var blevet trukket tilbage af andrageren, efter at det var blevet optaget i registret.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 15, den 4. december 2018 til det kompetente udvalg havde fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) fra medlemmerne beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Innocenzo Leontini. Forslag til beslutning om en strategi for at udnytte Sicilien som EU's vigtigste logistiske knudepunkt for handel med Afrika (B8-0545/2018)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af træindustrien (B8-0549/2018)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om "polarræv"-mærkning (B8-0550/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE


5. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 46)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 15. november 2018)

LIBE

- Humanitære visa (2018/2271(INL))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. december 2018)

udvalg DEVE, ENVI

- Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (2018/2279(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
henvist til kor. udv. JURI
rådg.udv.: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (forretningsordenens artikel 54), JURI (forretningsordenens artikel 39)

IMCO

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund (2018/2262(INI))
henvist til kor. udv. AFET
rådg.udv.: IMCO, INTA (forretningsordenens artikel 54)

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. december 2018)

udvalg DEVE, ENVI

- Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (2018/2279(INI))


Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 216, punkt 7)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. december 2018)

PETI

- Årlig betænkning, jf. forretningsordenens artikel 216, stk. 7, om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018 (2018/2280(INI))

Ændring af titel

AFCO

Ny titel på betænkningen (2018/2080(INL)): ”Udkast til Europa-Parlamentets forordning om ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom.“

Ændring af procedure ((INI) i stedet for (INL))

AFCO

- Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (2018/2002(INI))

Tilbagetrækning af en allerede godkendt initiativbetænkning

ITRE

- EU's fremtidige energipolitik, herunder Euratomtraktatens fremtid (2018/2087(INI))


6. Situationen for migranter ved grænsen til EU i Bosnien-Hercegovina (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen for migranter ved grænsen til EU i Bosnien-Hercegovina (2018/2971(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Dubravka Šuica for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Željana Zovko og Dubravka Šuica, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge og Cristian Dan Preda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward og Elly Schlein.

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 12.12.2018).


7.1. Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh

Forslag til beslutning B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 og B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Margot Parker og Flavio Zanonato.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser og Juan Fernando López Aguilar.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 13.12.2018.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand


7.2. Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere

Forslag til beslutning B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 og B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake og Barbara Matera forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, og Jean-Luc Schaffhauser.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Julie Ward og Elly Schlein.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 13.12.2018.


7.3. Tanzania

Forslag til beslutning B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 og B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post og Seán Kelly forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, David Martin og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Seán Kelly og Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák og Paul Rübig, sidstnævnte ligeledes om organisationsmæsige spørgsmål (formanden gav nærmere oplysninger).

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.10 i protokollen af 13.12.2018.

°
° ° °

Taler: Paul Rübig om et spørgsmål vedrørende budgettet.

(Mødet afbrudt kl. 11.36 i afventning af afstemningstiden)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.00.

Talere: Philippe Lamberts og Jean-Marie Cavada.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I (afstemning)

Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Esther de Lange og Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, andet afsnit, Sven Giegold, der talte imod ECON-Udvalgets afgørelse, og Roberto Gualtieri der talte for denne afgørelse.


9.2. Hurtig bilæggelse af handelstvister (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om hurtig bilæggelse af handelstvister [2018/2079(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0519)


9.3. Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0520)

Indlæg af Massimiliano Salini, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


9.4. Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0521)

Indlæg af Angelika Mlinar, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


9.5. Aftalen mellem USA og EU om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af en aftale om ændring af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0522)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.6. Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om det fælles system for en skat på levering af visse digitale tjenester [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0523)


9.7. Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0562/2018

(erstatter B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabogta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Mogsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Malogić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belog, Marijana Pogir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hogman, Jiří Pospíšil og Stanislav Polčák, på vegne af PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes og Elena Valenciano, på vegne af S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić og Pirkko Ruohonen-Lerner, på vegne af ECR-Gruppen;

—   Mariogje Schaake, Pogras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Pogr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paog, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punsog, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, på vegne af ALDE-Gruppen;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat og Patrick Le Hyaric, på vegne af GUE/NGL-Gruppen;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand og Eva Joly, på vegne af Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0568/2018

(erstatter B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabogta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Mogsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Malogić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belog, Marijana Pogir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hogman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák og Elmar Brok, på vegne af PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Pier Antonio Panzeri, på vegne af S&D-Gruppen;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock og Raffaele Fitto, på vegne af ECR-Gruppen;

—   Mariogje Schaake, Pavel Telička, Pogras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Pogr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paog, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punsog, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, på vegne af ALDE-Gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis og Luke Ming Flanagan, på vegne af GUE/NGL-Gruppen;

—   Jordi Solé, Bodil Valero og Judith Sargentini, på vegne af Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi og Ignazio Corrao, på vegne af EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzania (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0570/2018

(erstatter B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

stillet af:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Mogsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Malogić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hogman, Jiří Pospíšil og Stanislav Polčák, på vegne af PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og David Martin, på vegne af S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias og Pirkko Ruohonen Lerner, på vegne af ECR-Gruppen;

—   Louis Michel, Pogras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Pogr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paog, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punsog, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Mariogje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, på vegne af ALDE-Gruppen;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric og Luke Ming Flanagan, på vegne af GUE/NGL-Gruppen;

—   Judith Sargentini og, Michèle Rivasi, på vegne af Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, på vegne af EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blockchain: en fremadskuende handelspolitik * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Blockchain: en fremadskuende handelspolitik [2018/2085(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0528)


9.12. Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (2018/2979(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 11. december 2018 (punkt 14 i protokollen af 11.12.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Claude Moraes for LIBE om tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0529)


9.13. Interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0582/2018

(erstatter B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

stillet af:

—   Ingeborg Gräßle og Petri Sarvamaa på vegne af PPE-Gruppen;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić og Monica Macovei, på vegne af ECR-Gruppen;

—   Bart Staes, Julia Reda og Philippe Lamberts, på vegne af Verts/ALE-Gruppen;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano og Marco Zullo;

Vedtaget (P8_TA(2018)0530)

(Forslag til beslutning B8-0584/2018 og B8-0585/2018 bortfaldt).


9.14. Ombudsmandens årsberetning for 2017 (afstemning)

Betænkning om ombudsmandens årsberetning for 2017 [2018/2105(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0531)


9.15. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 (afstemning)

Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 [2018/2104(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0532)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag 12. december 2018)

Betænkning: Daniele Viotti og Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins og Daniel Hannan

Betænkning: Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan og Reinhard Bütikofer

Betænkning: Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Betænkning: Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Betænkning: Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato og Andrejs Mamikins

Betænkning: Monika Hohlmeier og Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei og Andrejs Mamikins

Betænkning: David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Betænkning: Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu og Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Afstemningstid: torsdag 13. december 2018)

Betænkning: Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Afstemningstid: onsdag 12. december 2018)

Betænkning: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu og Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, for GUE/NGL-Gruppen.

(Afstemningstid: torsdag 13. december 2018)

Betænkning: Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák og Jiří Pospíšil

Betænkning: Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.16.)


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

12. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Sjældne sygdomme (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000118/2018) af Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez og Piernicola Pedicini, for ENVI, til Kommissionen: Sjældne sygdomme (B8-0419/2018)

Gesine Meissner begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Sirpa Pietikäinen for PPE-Gruppen, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, og André Elissen for ENF-Gruppen.

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Spredning af afrikansk svinepest (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000124/2018) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Spredning af afrikansk svinepest (B8-0420/2018)

Czesław Adam Siekierski begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Daniel Buda for PPE-Gruppen, Clara Eugenia Aguilera García for S&D-Gruppen, Beata Gosiewska for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Norbert Erdős og Ramón Luis Valcárcel Siso.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Albert Deß og Ivan Jakovčić.

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 14. januar 2019 - 17. januar 2019.


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 16.24.


19. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Fritaget:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik