Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 319kWORD 85k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση του Σώματος
 3.Αναφορές
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 6.Κατάσταση των μεταναστών στα σύνορα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την ΕΕ (συζήτηση)
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
7.1.Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh
  
7.2.Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  
7.3.Τανζανία
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Ελάχιστη κάλυψη ζημίας για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ***I (ψηφοφορία)
  
9.2.Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I (ψηφοφορία)
  
9.4.Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I (ψηφοφορία)
  
9.5.Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τη συνεργασία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.6.Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών * (ψηφοφορία)
  
9.7.Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία * (ψηφοφορία)
  
9.8.Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh (ψηφοφορία)
  
9.9.Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  
9.10.Τανζανία (ψηφοφορία)
  
9.11.Τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.12.Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (ψηφοφορία)
  
9.13.Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (ψηφοφορία)
  
9.14.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017 (ψηφοφορία)
  
9.15.Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Σπάνιες νόσοι (συζήτηση)
 15.Εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (συζήτηση)
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.02.


2. Σύνθεση του Σώματος

Ο Jakob von Weizsäcker κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 7 Ιανουαρίου 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει ότι η έδρα του χηρεύει από την αναφερθείσα ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


3. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0949/2018)· Alexandra Elize (αριθ. 0950/2018)· Jose Manuel Martin Alvarez (αριθ. 0951/2018)· Mateusz Błaszczak (αριθ. 0952/2018)· (*) (αριθ. 0953/2018)· Gredo Förster (αριθ. 0954/2018)· Brandy Thern (αριθ. 0955/2018)· Monika Mamulska (αριθ. 0956/2018)· (*) (αριθ. 0957/2018)· Max Huhn (αριθ. 0958/2018)· Constantin Vlădescu (αριθ. 0959/2018)· Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (αριθ. 0960/2018)· (*) (αριθ. 0961/2018)· (*) (αριθ. 0962/2018)· (*) (αριθ. 0963/2018)· (*) (αριθ. 0964/2018)· Ramón Crespí Rosselló (αριθ. 0965/2018)· Adamantia Karamanou (αριθ. 0966/2018)· Fernando Garcia (αριθ. 0967/2018)· Ian Rogers (αριθ. 0968/2018)· (*) (αριθ. 0969/2018)· (*) (αριθ. 0970/2018)· Mateusz Błaszczak (αριθ. 0971/2018)· Marta Donadei (αριθ. 0972/2018)· Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 0973/2018)· (*) (αριθ. 0974/2018)· Krisztián Varga (αριθ. 0975/2018)· Francesco Orbitello (αριθ. 0976/2018)· (*) (αριθ. 0977/2018)· Andrzej Halicki (αριθ. 0978/2018)· (*) (αριθ. 0980/2018)· Jakub Ditrich (αριθ. 0981/2018)· (*) (αριθ. 0982/2018)· (*) (αριθ. 0983/2018)· (*) (αριθ. 0984/2018)· Thomas Rust (αριθ. 0985/2018)· (*) (αριθ. 0986/2018)· (*) (αριθ. 0987/2018)· Elisenda Paluzie Hernández (αριθ. 0988/2018)· (*) (αριθ. 0989/2018)· (*) (αριθ. 0990/2018)· (*) (αριθ. 0991/2018)· (*) (αριθ. 0992/2018)· (*) (αριθ. 0993/2018)· Diogo Faria (αριθ. 0994/2018)· (*) (αριθ. 0995/2018)· (*) (αριθ. 0996/2018)· (*) (αριθ. 0997/2018)· Alberto Cirio (αριθ. 0998/2018)· (*) (αριθ. 0999/2018)· (*) (αριθ. 1000/2018)· Francesco Orbitello (αριθ. 1001/2018)· Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (αριθ. 1002/2018)· (*) (αριθ. 1003/2018)· (*) (αριθ. 1004/2018)· (*) (αριθ. 1005/2018)· Barbora Strnadová (αριθ. 1006/2018)· (*) (αριθ. 1007/2018)· (*) (αριθ. 1008/2018)· Krisztián Varga (αριθ. 1009/2018)· (*) (αριθ. 1010/2018)· (*) (αριθ. 1011/2018)· (*) (αριθ. 1012/2018)· Alessandro Giovannetti (αριθ. 1013/2018)· (*) (αριθ. 1014/2018)· (*) (αριθ. 1015/2018)· (*) (αριθ. 1016/2018)· (*) (αριθ. 1017/2018)· (*) (αριθ. 1018/2018)· (*) (αριθ. 1019/2018)· Geoffrey Deasy (αριθ. 1020/2018)· (*) (αριθ. 1021/2018)· Jorge Núñez Burgos (αριθ. 1022/2018)· (*) (αριθ. 1023/2018)· (*) (αριθ. 1024/2018)· (*) (αριθ. 1025/2018)· Jerzy Warszyński (αριθ. 1026/2018)· (*) (αριθ. 1027/2018)· (*) (αριθ. 1028/2018)· Elena Guncheva (αριθ. 1029/2018)· Raffaella Scattolon (αριθ. 1030/2018)· Nicolaas Vinckier (αριθ. 1031/2018)· (*) (αριθ. 1032/2018)· (*) (αριθ. 1033/2018)· (*) (αριθ. 1034/2018)· Fani Kozareva (αριθ. 1035/2018)· (*) (αριθ. 1036/2018)· Preda Marin (αριθ. 1037/2018)· (*) (αριθ. 1038/2018)· Valentina Cucu (αριθ. 1039/2018)· Davide Anselmi (αριθ. 1040/2018)· Davide Anselmi (αριθ. 1041/2018)· Paul Dobrzynski (αριθ. 1042/2018)· (*) (αριθ. 1043/2018)· (*) (αριθ. 1044/2018)· (*) (αριθ. 1045/2018)· (*) (αριθ. 1046/2018)· (*) (αριθ. 1047/2018)· Pablo Fernandez Gomez (αριθ. 1048/2018)· Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 1049/2018)· (*) (αριθ. 1050/2018)· (*) (αριθ. 1051/2018)· (*) (αριθ. 1052/2018)· Benito Lupiañez Lopez (αριθ. 1053/2018)· (*) (αριθ. 1054/2018)· Danny Grothe (αριθ. 1055/2018)· Mateusz Błaszczak (αριθ. 1056/2018)· (*) (αριθ. 1057/2018)· Martin Jürgens (αριθ. 1058/2018)· (*) (αριθ. 1059/2018)· (*) (αριθ. 1060/2018)· Jürgen Keller (αριθ. 1061/2018)· (*) (αριθ. 1062/2018)· Andreas Zimmermann (αριθ. 1063/2018)· (*) (αριθ. 1064/2018)· Antonio Perez Fernandez (αριθ. 1065/2018)· (*) (αριθ. 1066/2018)· (*) (αριθ. 1067/2018)· Oliver Lücke (αριθ. 1068/2018)· (*) (αριθ. 1069/2018).

Η αναφορά αριθ. 0979/2018 αποσύρθηκε από τον αναφέροντα μετά την καταχώρισή της στο γενικό πρωτόκολλο.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 4 Δεκεμβρίου 2018 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απεστάλησαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν τόπο κατοικίας ή έδρα σε κράτος μέλος.


4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) από τους βουλευτές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Innocenzo Leontini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια στρατηγική για την ανάδειξη της Σικελίας σε βασικό κόμβο εφοδιαστικής της ΕΕ για το εμπόριο με την Αφρική (B8-0545/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του τομέα ξυλείας (B8-0549/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ετικέτα «αρκτική αλεπού» (B8-0550/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE


5. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 46 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15 Νοεμβρίου 2018)

επιτροπή LIBE

- Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (2018/2271(INL))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6 Δεκεμβρίου 2018)

επιτροπές DEVE, ENVI

- Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) (2018/2279(INI))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

επιτροπή IMCO

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη συμφωνία για το θεσμικό πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (2018/2262(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: IMCO, INTA (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6 Δεκεμβρίου 2018)

επιτροπές DEVE, ENVI

- Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) (2018/2279(INI))


Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6 Δεκεμβρίου 2018)

επιτροπή PETI

- Ετήσια έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 7, σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018 (2018/2280(INI))

Αλλαγή τίτλου

επιτροπή AFCO

Νέος τίτλος έκθεσης (2018/2080(INL)): «Σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ».

Αλλαγή διαδικασίας ((INI) αντί (INL))

επιτροπή AFCO

- Η φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου ενός πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (2018/2002(INI))

Απόσυρση έκθεσης πρωτοβουλίας που είχε ήδη εγκριθεί

επιτροπή ITRE

- Το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και το μέλλον της Συνθήκης Ευρατόμ (2018/2087(INI))


6. Κατάσταση των μεταναστών στα σύνορα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Κατάσταση των μεταναστών στα σύνορα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την ΕΕ (2018/2971(RSP))

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Željana Zovko και Dubravka Šuica, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Željana Zovko, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Julie Ward και Elly Schlein.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


7. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018)


7.1. Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 και B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Οι Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margot Parker και Flavio Zanonato.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος


7.2. Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 και B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Οι Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake και Barbara Matera παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, και Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly, Julie Ward και Elly Schlein.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.


7.3. Τανζανία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 και B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Οι Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post και Seán Kelly παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, David Martin και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Seán Kelly και Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák και Paul Rübig, ο τελευταίος και επί διαδικαστικού (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig επί δημοσιονομικού ζητήματος.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.36 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.00.

Παρεμβαίνουν οι Philippe Lamberts και Jean-Marie Cavada.


9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


9.1. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Ελάχιστη κάλυψη ζημίας για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού τπυ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Esther de Lange και Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού, Sven Giegold, ο οποίος τάσσεται κατά της απόφασης της επιτροπής ECON και Roberto Gualtieri, ο οποίος τάσσεται υπέρ της απόφασης.


9.2. Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών [2018/2079(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0519)


9.3. Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0520)

Παρεμβαίνει ο Massimiliano Salini, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


9.4. Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0521)

Παρεμβαίνει η Angelika Mlinar, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


9.5. Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τη συνεργασία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0522)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


9.6. Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0523)


9.7. Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0524)


9.8. Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0562/2018

(αντικαθιστά τις B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil και Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić και Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand και Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0525)


9.9. Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0568/2018

(αντικαθιστά τις B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Jordi Solé, Bodil Valero και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0526)


9.10. Τανζανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0570/2018

(αντικαθιστά τις B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil και Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Νότης Μαριάς και Pirkko Ruohonen Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Judith Sargentini και, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0527)


9.11. Τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική [2018/2085(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0528)


9.12. Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (2018/2979(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Δεκεμβρίου 2018 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE σχετικά με την επάρκεια της παρεχόμενης από την Ιαπωνία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0529)


9.13. Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0582/2018

(αντικαθιστά τις B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Ingeborg Gräßle και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Bart Staes, Julia Reda και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Dennis de Jong, Νεοκλής Συλικιώτης, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano και Marco Zullo.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0530)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0584/2018 και B8-0585/2018 καταπίπτουν.)


9.14. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2017 [2018/2105(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0531)


9.15. Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 [2018/2104(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0532)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 12 Δεκεμβρίου 2018)

Έκθεση Daniele Viotti και Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins και Daniel Hannan

Έκθεση Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan και Reinhard Bütikofer

Έκθεση Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Έκθεση Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Έκθεση Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Andrejs Mamikins

Έκθεση Monika Hohlmeier και Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei και Andrejs Mamikins

Έκθεση David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Έκθεση Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu και Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 13 Δεκεμβρίου 2018)

Έκθεση Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 12 Δεκεμβρίου 2018)

Έκθεση Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu και Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 13 Δεκεμβρίου 2018)

Έκθεση Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák και Jiří Pospíšil

Έκθεση Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.16.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

12. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Σπάνιες νόσοι (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000118/2018) που κατέθεσαν οι Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Σπάνιες νόσοι (B8-0419/2018)

Η Gesine Meissner αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000124/2018) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (B8-0420/2018)

Ο Czesław Adam Siekierski αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clara Eugenia Aguilera García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beata Gosiewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Norbert Erdős και Ramón Luis Valcárcel Siso.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman, Albert Deß και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


17. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 14 Ιανουαρίου 2019 έως τις 17 Ιανουαρίου 2019.


18. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 16.24.


19. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου