Rodyklė 
Protokolas
PDF 286kWORD 80k
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Parlamento sudėtis
 3.Peticijos
 4.Gauti dokumentai
 5.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 6.Migrantų padėtis prie ES sienos Bosnijoje ir Hercegovinoje (diskusijos)
 7.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
7.1.Iranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis
  
7.2.Egiptas, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėtis
  
7.3.Tanzanija
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis ***I (balsavimas)
  
9.2.Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.Sąjungos kosmoso programa 2021–2027 m. ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I (balsavimas)
  
9.4.Skaitmeninės Europos programos sudarymas laikotarpiui 2021–2027 m. ***I (balsavimas)
  
9.5.JAV ir ES susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.6.Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema * (balsavimas)
  
9.7.Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas * (balsavimas)
  
9.8.Iranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis (balsavimas)
  
9.9.Egiptas, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėtis (balsavimas)
  
9.10.Tanzanija (balsavimas)
  
9.11.Blokų grandinė – ateities perspektyvomis grindžiama prekybos politika * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.12.Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (balsavimas)
  
9.13.Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje (balsavimas)
  
9.14.Europos ombudsmeno 2017 m. veikla (balsavimas)
  
9.15.Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Retosios ligos (diskusijos)
 15.Afrikinio kiaulių maro plitimas (diskusijos)
 16.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 18.Posėdžio pabaiga
 19.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.02 val.


2. Parlamento sudėtis

Jakob von Weizsäcker raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2019 m. sausio 7 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


3. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis ir persiųstos atsakingam komitetui:

2018 m. gruodžio 4 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) (Nr. 0949/2018); Alexandra Elize (Nr. 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0951/2018); Mateusz Błaszczak (Nr. 0952/2018); (*) (Nr. 0953/2018); Gredo Förster (Nr. 0954/2018); Brandy Thern (Nr. 0955/2018); Monika Mamulska (Nr. 0956/2018); (*) (Nr. 0957/2018); Max Huhn (Nr. 0958/2018); Constantin Vlădescu (Nr. 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (Nr. 0960/2018); (*) (Nr. 0961/2018); (*) (Nr. 0962/2018); (*) (Nr. 0963/2018); (*) (Nr. 0964/2018); Ramón Crespí Rosselló (Nr. 0965/2018); Adamantia Karamanou (Nr. 0966/2018); Fernando García (Nr. 0967/2018); Ian Rogers (Nr. 0968/2018); (*) (Nr. 0969/2018); (*) (Nr. 0970/2018); Mateusz Błaszczak (Nr. 0971/2018); Marta Donadei (Nr. 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 0973/2018); (*) (Nr. 0974/2018); Krisztián Varga (Nr. 0975/2018); Francesco Orbitello (Nr. 0976/2018); (*) (Nr. 0977/2018); Andrzej Halicki (Nr. 0978/2018); (*) (Nr. 0980/2018); Jakub Ditrich (Nr. 0981/2018); (*) (Nr. 0982/2018); (*) (Nr. 0983/2018); (*) (Nr. 0984/2018); Thomas Rust (Nr. 0985/2018); (*) (Nr. 0986/2018); (*) (Nr. 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (Nr. 0988/2018); (*) (Nr. 0989/2018); (*) (Nr. 0990/2018); (*) (Nr. 0991/2018); (*) (Nr. 0992/2018); (*) (Nr. 0993/2018); Diogo Faria (Nr. 0994/2018); (*) (Nr. 0995/2018); (*) (Nr. 0996/2018); (*) (Nr. 0997/2018); Alberto Cirio (Nr. 0998/2018); (*) (Nr. 0999/2018); (*) (Nr. 1000/2018); Francesco Orbitello (Nr. 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (Nr. 1002/2018); (*) (Nr. 1003/2018); (*) (Nr. 1004/2018); (*) (Nr. 1005/2018); Barbora Strnadová (Nr. 1006/2018); (*) (Nr. 1007/2018); (*) (Nr. 1008/2018); Krisztián Varga (Nr. 1009/2018); (*) (Nr. 1010/2018); (*) (Nr. 1011/2018); (*) (Nr. 1012/2018); Alessandro Giovannetti (Nr. 1013/2018); (*) (Nr. 1014/2018); (*) (Nr. 1015/2018); (*) (Nr. 1016/2018); (*) (Nr. 1017/2018); (*) (Nr. 1018/2018); (*) (Nr. 1019/2018); Geoffrey Deasy (Nr. 1020/2018); (*) (Nr. 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (Nr. 1022/2018); (*) (Nr. 1023/2018); (*) (Nr. 1024/2018); (*) (Nr. 1025/2018); Jerzy Warszyński (Nr. 1026/2018); (*) (Nr. 1027/2018); (*) (Nr. 1028/2018); Elena Guncheva (Nr. 1029/2018); Raffaella Scattolon (Nr. 1030/2018); Nicolaas Vinckier (Nr. 1031/2018); (*) (Nr. 1032/2018); (*) (Nr. 1033/2018); (*) (Nr. 1034/2018); Fani Kozareva (Nr. 1035/2018); (*) (Nr. 1036/2018); Preda Marin (Nr. 1037/2018); (*) (Nr. 1038/2018); Valentina Cucu (Nr. 1039/2018); Davide Anselmi (Nr. 1040/2018); Davide Anselmi (Nr. 1041/2018); Paul Dobrzynski (Nr. 1042/2018); (*) (Nr. 1043/2018); (*) (Nr. 1044/2018); (*) (Nr. 1045/2018); (*) (Nr. 1046/2018); (*) (Nr. 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (Nr. 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 1049/2018); (*) (Nr. 1050/2018); (*) (Nr. 1051/2018); (*) (Nr. 1052/2018); Benito Lupiáñez López (Nr. 1053/2018); (*) (Nr. 1054/2018); Danny Grothe (Nr. 1055/2018); Mateusz Błaszczak (Nr. 1056/2018); (*) (Nr. 1057/2018); Martin Jürgens (Nr. 1058/2018); (*) (Nr. 1059/2018); (*) (Nr. 1060/2018); Jürgen Keller (Nr. 1061/2018); (*) (Nr. 1062/2018); Andreas Zimmermann (Nr. 1063/2018); (*) (Nr. 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (Nr. 1065/2018); (*) (Nr. 1066/2018); (*) (Nr. 1067/2018); Oliver Lücke (Nr. 1068/2018); (*) (Nr. 1069/2018).

Peticiją Nr. 0979/2018 jos autorius atsiėmė po to, kai ji buvo įrašyta į registrą.

Pirmininkas paskelbė, kad jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 15 dalį 2018 m. gruodžio 4 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020m. (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Innocenzo Leontini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sicilijos, kaip pagrindinio ES prekybos su Afrika logistikos centro, vystymo strategijos (B8-0545/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl medienos pramonės apsaugos (B8-0549/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl etiketės „poliarinė lapė“ (B8-0550/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE


5. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. lapkričio 15 d.)

LIBE komitetas

- Humanitarinės vizos (2018/2271(INL))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gruodžio 6 d.)

komitetai DEVE, ENVI

- Darvaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (2018/2279(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

IMCO komitetas

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros (2018/2262(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFET
Nuomonė: IMCO, INTA (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Bendra komitetų procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gruodžio 6 d.)

komitetai DEVE, ENVI

- Darvaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (2018/2279(INI))


Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 7 dalis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gruodžio 6 d.)

PETI komitetas

- Metinis pranešimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsio 7 dalį dėl Peticijų komiteto svarstymų 2018 m. (2018/2280(INI))

Pavadinimo pakeitimas

AFCO komitetas

Naujas pranešimo (2018/2080(INL)) pavadinimas: “Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmento statutas) ir panaikinamas sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projektas”.

Procedūros pakeitimas ((INI) vietoj (INL))

AFCO komitetas

- asmeninės pensijos produktų, tarp jų ir visos Europos asmeninės pensijos produkto, apmokestinimo tvarka (2018/2002(INI))

Pranešimo savo inicialtyva, kurį rengti jau suteiktas leidimas, atsiėmimas

ITRE komitetas

- ES energetikos politikos ateitis, įskaitant Euratomo sutarties ateitį (2018/2087(INI))


6. Migrantų padėtis prie ES sienos Bosnijoje ir Hercegovinoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Migrantų padėtis prie ES sienos Bosnijoje ir Hercegovinoje (2018/2971(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Željana Zovko ir Dubravka Šuica), Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge ir Cristian Dan Preda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward ir Elly Schlein.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.


7. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 12 12 protokolo 3 punktas)


7.1. Iranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 ir B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake ir Tunne Kelam pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Margot Parker ir Flavio Zanonato.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 9.8 punktas

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas


7.2. Egiptas, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 ir B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake ir Barbara Matera pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică, ir Jean-Luc Schaffhauser.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Julie Ward ir Elly Schlein.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 9.9 punktas


7.3. Tanzanija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 ir B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post ir Seán Kelly pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, David Martin ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Seán Kelly ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio), Stanislav Polčák ir Paul Rübig jis kalbėjo dėl organizacinių klausimų (pirmininkas pateikė paaiškinimų).

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 13 protokolo 8.10 punktas

°
° ° °

Kalbėjo Paul Rübig biudžeto klausimu.

(Posėdis sustabdytas 11.36 val. iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas


8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.00 val.

Kalbėjo: Philippe Lamberts ir Jean-Marie Cavada.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


9.1. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Esther de Lange ir Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 pastraipą Sven Giegold, jis prieštaravo ECON komiteto sprendimui, ir Roberto Gualtieri, jis šį sprendimą parėmė.


9.2. Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

su rekomendacijomis Komisijai dėl komercinių ginčų sprendimo skubos tvarka [2018/2079(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0519)


9.3. Sąjungos kosmoso programa 2021–2027 m. ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0520)

Kalbėjo: Massimiliano Salini ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


9.4. Skaitmeninės Europos programos sudarymas laikotarpiui 2021–2027 m. ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0521)

Kalbėjo: Angelika Mlinar ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


9.5. JAV ir ES susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0522)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.6. Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0523)


9.7. Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0562/2018

(keičia B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil ir Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ir Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand ir Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo.

Priimta (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egiptas, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0568/2018

(keičia B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Jordi Solé, Bodil Valero ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzanija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0570/2018

(keičia B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil ir Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir David Martin S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias ir Pirkko Ruohonen Lerner ECR frakcijos vardu;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blokų grandinė – ateities perspektyvomis grindžiama prekybos politika * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl blokų grandinės – ateities perspektyvomis grindžiamos prekybos politikos [2018/2085(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0528)


9.12. Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (2018/2979(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Claude Moraes LIBE komiteto vardu dėl Japonijoje nustatytos asmens duomenų apsaugos tinkamumo (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0529)


9.13. Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0582/2018

(keičia B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Ingeborg Gräßle ir Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Bart Staes, Julia Reda ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano ir Marco Zullo.

Priimta (P8_TA(2018)0530)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0584/2018 ir B8-0585/2018 anuliuoti.)


9.14. Europos ombudsmeno 2017 m. veikla (balsavimas)

Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2017 m. veiklą [2018/2105(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0531)


9.15. Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl Peticijų komiteto svarstymų 2017 m. [2018/2104(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0532)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

(2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Daniele Viotti ir Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins ir Daniel Hannan

Pranešimas: Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan ir Reinhard Bütikofer

Pranešimas: Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Pranešimas: Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Pranešimas: Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Monika Hohlmeier ir Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Pranešimas: Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ir Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ir Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, GUE/NGL frakcijos vardu.

(2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.16 val.)


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Retosios ligos (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000118/2018) kurį pateikė Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez ir Piernicola Pedicini, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Retosios ligos (B8-0419/2018)

Gesine Meissner pateikė klausimą.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Sirpa Pietikäinen PPE frakcijos vardu, Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, ir André Elissen ENF frakcijos vardu.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.


15. Afrikinio kiaulių maro plitimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000124/2018) kurį pateikė Czesław Adam Siekierski, AGRI komiteto vardu, Komisijai: Afrikinio kiaulių maro plitimas (B8-0420/2018)

Czesław Adam Siekierski pateikė klausimą.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Daniel Buda PPE frakcijos vardu, Clara Eugenia Aguilera García S&D frakcijos vardu, Beata Gosiewska ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, Norbert Erdős ir Ramón Luis Valcárcel Siso.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Albert Deß ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.


16. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


17. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2019 m. sausio 14 d.2019 m. sausio 17 d..


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 16.24 val.


19. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika