Indekss 
Protokols
PDF 283kWORD 79k
Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Parlamenta sastāvs
 3.Lūgumraksti
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 6.Migrantu stāvoklis pie ES robežas Bosnijā un Hercegovinā (debates)
 7.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
7.1.Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta
  
7.2.Ēģipte, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis
  
7.3.Tanzānija
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem ***I (balsošana)
  
9.2.Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.3.Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide ***I (balsošana)
  
9.4.Digitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (balsošana)
  
9.5.ASV un ES nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.6.Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana * (balsošana)
  
9.7.Uzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā * (balsošana)
  
9.8.Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta (balsošana)
  
9.9.Ēģipte, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (balsošana)
  
9.10.Tanzānija (balsošana)
  
9.11.Blokķēde: progresīva tirdzniecības politika * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.12.Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība (balsošana)
  
9.13.Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā (balsošana)
  
9.14.Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā (balsošana)
  
9.15.Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Retās slimības (debates)
 15.Āfrikas cūku mēra izplatīšanās (debates)
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sēdes slēgšana
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.02.


2. Parlamenta sastāvs

Jakob von Weizsäcker ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2019. gada 7. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 2. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


3. Lūgumraksti

Šādi lūgumraksti saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos un iesniegti atbildīgajai komitejai.

2018. gada 4. decembris

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 0949/2018); Alexandra Elize (Nr. 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0951/2018); Mateusz Błaszczak (Nr. 0952/2018); (*) (Nr. 0953/2018); Gredo Förster (Nr. 0954/2018); Brandy Thern (Nr. 0955/2018); Monika Mamulska (Nr. 0956/2018); (*) (Nr. 0957/2018); Max Huhn (Nr. 0958/2018); Constantin Vladescu (Nr. 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (Nr. 0960/2018); (*) (Nr. 0961/2018); (*) (Nr. 0962/2018); (*) (Nr. 0963/2018); (*) (Nr. 0964/2018); Ramón Crespí Rosselló (Nr. 0965/2018); Adamantia Karamanou (Nr. 0966/2018); Fernando García (Nr. 0967/2018); Ian Rogers (Nr. 0968/2018); (*) (Nr. 0969/2018); (*) (Nr. 0970/2018); Mateusz Błaszczak (Nr. 0971/2018); Marta Donadei (Nr. 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 0973/2018); (*) (Nr. 0974/2018); Krisztián Varga (Nr. 0975/2018); Francesco Orbitello (Nr. 0976/2018); (*) (Nr. 0977/2018); Andrzej Halicki (Nr. 0978/2018); (*) (Nr. 0980/2018); Jakub Ditrich (Nr. 0981/2018); (*) (Nr. 0982/2018); (*) (Nr. 0983/2018); (*) (Nr. 0984/2018); Thomas Rust (Nr. 0985/2018); (*) (Nr. 0986/2018); (*) (Nr. 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (Nr. 0988/2018); (*) (Nr. 0989/2018); (*) (Nr. 0990/2018); (*) (Nr. 0991/2018); (*) (Nr. 0992/2018); (*) (Nr. 0993/2018); Diogo Faria (Nr. 0994/2018); (*) (Nr. 0995/2018); (*) (Nr. 0996/2018); (*) (Nr. 0997/2018); Alberto Cirio (Nr. 0998/2018); (*) (Nr. 0999/2018); (*) (Nr. 1000/2018); Francesco Orbitello (Nr. 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (Nr. 1002/2018); (*) (Nr. 1003/2018); (*) (Nr. 1004/2018); (*) (Nr. 1005/2018); Barbora Strnadová (Nr. 1006/2018); (*) (Nr. 1007/2018); (*) (Nr. 1008/2018); Krisztián Varga (Nr. 1009/2018); (*) (Nr. 1010/2018); (*) (Nr. 1011/2018); (*) (Nr. 1012/2018); Alessandro Giovannetti (Nr. 1013/2018); (*) (Nr. 1014/2018); (*) (Nr. 1015/2018); (*) (Nr. 1016/2018); (*) (Nr. 1017/2018); (*) (Nr. 1018/2018); (*) (Nr. 1019/2018); Geoffrey Deasy (Nr. 1020/2018); (*) (Nr. 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (Nr. 1022/2018); (*) (Nr. 1023/2018); (*) (Nr. 1024/2018); (*) (Nr. 1025/2018); Jerzy Warszyński (Nr. 1026/2018); (*) (Nr. 1027/2018); (*) (Nr. 1028/2018); Elena Guncheva (Nr. 1029/2018); Raffaella Scattolon (Nr. 1030/2018); Nicolaas Vinckier (Nr. 1031/2018); (*) (Nr. 1032/2018); (*) (Nr. 1033/2018); (*) (Nr. 1034/2018); Fani Kozareva (Nr. 1035/2018); (*) (Nr. 1036/2018); Preda Marin (Nr. 1037/2018); (*) (Nr. 1038/2018); Valentina Cucu (Nr. 1039/2018); Davide Anselmi (Nr. 1040/2018); Davide Anselmi (Nr. 1041/2018); Paul Dobrzynski (Nr. 1042/2018); (*) (Nr. 1043/2018); (*) (Nr. 1044/2018); (*) (Nr. 1045/2018); (*) (Nr. 1046/2018); (*) (Nr. 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (Nr. 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 1049/2018); (*) (Nr. 1050/2018); (*) (Nr. 1051/2018); (*) (Nr. 1052/2018); Benito Lupiáñez López (Nr. 1053/2018); (*) (Nr. 1054/2018); Danny Grothe (Nr. 1055/2018); Mateusz Błaszczak (Nr. 1056/2018); (*) (Nr. 1057/2018); Martin Jürgens (Nr. 1058/2018); (*) (Nr. 1059/2018); (*) (Nr. 1060/2018); Jürgen Keller (Nr. 1061/2018); (*) (Nr. 1062/2018); Andreas Zimmermann (Nr. 1063/2018); (*) (Nr. 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (Nr. 1065/2018); (*) (Nr. 1066/2018); (*) (Nr. 1067/2018); Oliver Lücke (Nr. 1068/2018); (*) (Nr. 1069/2018).

Lūgumrakstu Nr. 0979/2018 pēc tā iekļaušanas vispārējā reģistrā lūgumraksta iesniedzējs atsauca.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2018. gada 4. decembrī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


4. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Innocenzo Leontini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stratēģijas izstrādi attiecībā uz Sicīliju kā galveno ES loģistikas mezglu tirdzniecībai ar Āfriku (B8-0545/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par kokrūpniecības nozares aizsardzību (B8-0549/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Rezolūcijas priekšlikums par “polārlapsas” marķējumu (B8-0550/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE


5. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 46. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 15. novembra lēmumu)

LIBE komiteja

- Humanitārās vīzas (2018/2271(INL))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 6. decembra lēmumu)

DEVE, ENVI komiteja

- Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (2018/2279(INI))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (Reglamenta 39. pants)

- Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 39. pants)

IMCO komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju (2018/2262(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: IMCO, INTA (Reglamenta 54. pants)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 6. decembra lēmumu)

DEVE, ENVI komiteja

- Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (2018/2279(INI))


Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 216. panta 7. punkts)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 6. decembra lēmumu)

PETI komiteja

- Gada ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriedēm 2018. gadā (izstrādāts saskaņā ar Reglamenta 216. panta 7. punktu) (2018/2280(INI))

Virsraksta maiņa

AFCO komiteja

Jauns ziņojuma virsraksts (2018/2080(INL)): “Projekts Eiropas Parlamenta regulai, ar kuru nosaka noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti), un atceļ Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom”.

Procedūras maiņa (no (INL) uz (INI))

AFCO komiteja

- Privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamais nodokļu režīms (2018/2002(INI))

Atļauju saņēmuša patstāvīgā ziņojuma atsaukšana

ITRE komiteja

- ES enerģētikas politikas nākotne, tostarp Euratom līguma nākotne (2018/2087(INI))


6. Migrantu stāvoklis pie ES robežas Bosnijā un Hercegovinā (debates)

Komisijas paziņojums: Migrantu stāvoklis pie ES robežas Bosnijā un Hercegovinā (2018/2971(RSP)).

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Dubravka Šuica PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Željana Zovko un Dubravka Šuica, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge un Cristian Dan Preda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward un Elly Schlein.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


7. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 12.12.2018. protokola 3. punkts.)


7.1. Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 un B8-0567/2018 (2018/2967(RSP)).

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake un Tunne Kelam iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Margot Parker un Flavio Zanonato.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.8. punkts.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks


7.2. Ēģipte, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 un B8-0581/2018 (2018/2968(RSP)).

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake un Barbara Matera iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, un Jean-Luc Schaffhauser.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Julie Ward un Elly Schlein.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.9. punkts.


7.3. Tanzānija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 un B8-0575/2018 (2018/2969(RSP)).

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post un Seán Kelly iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, David Martin un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Seán Kelly un Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák un Paul Rübig, kurš runāja arī par organizatoriskiem jautājumiem (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2018. protokola 9.10. punkts.

°
° ° °

Uzstājās Paul Rübig ar budžetu saistītā jautājumā.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.36 pirms balsošanas laika.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks


8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.00.

Uzstājās Philippe Lamberts un Jean-Marie Cavada.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Esther de Lange un Roberto Gualtieri (A8-0440/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Sven Giegold, kurš saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu iebilda pret ECON komitejas lēmumu, un Roberto Gualtieri, kurš pauda atbalstu šim lēmumam.


9.2. Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par komerctiesisku strīdu paātrinātu izšķiršanu [2018/2079(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0519).


9.3. Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu 541/2014/ES [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Massimiliano Salini (A8-0405/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0520).

Uzstājās Massimiliano Salini, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


9.4. Digitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Mlinar (A8-0408/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0521).

Uzstājās Angelika Mlinar, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


9.5. ASV un ES nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu Nolīgumā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Theresa Griffin (A8-0432/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0522).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.6. Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Paul Tang (A8-0428/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0523).


9.7. Uzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par uzņēmumu nodokļa uzlikšanu nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Dariusz Rosati (A8-0426/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0524).


9.8. Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0562/2018

(aizstāj B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil un Stanislav Polčák PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes un Elena Valenciano S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić un Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand un Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo.

Pieņemts (P8_TA(2018)0525).


9.9. Ēģipte, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0568/2018

(aizstāj B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā;

—   Jordi Solé, Bodil Valero un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0526).


9.10. Tanzānija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0570/2018

(aizstāj B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil un Stanislav Polčák PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un David Martin S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias un Pirkko Ruohonen Lerner ECR grupas vārdā;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā;

—   Judith Sargentini un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0527).


9.11. Blokķēde: progresīva tirdzniecības politika * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par blokķēdi: progresīvu tirdzniecības politiku [2018/2085(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Emma McClarkin (A8-0407/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0528).


9.12. Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība (balsošana)

Komisijas paziņojums: Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība (2018/2979(RSP)).

Debašu norises datums: 2018. gada 11. decembris (11.12.2018. protokola 14. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Claude Moraes LIBE komitejas vārdāpar Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamību (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0529).


9.13. Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0582/2018

(aizstāj B8-0582/2018, B8-0583/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Ingeborg Gräßle un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Bart Staes, Julia Reda un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano un Marco Zullo.

Pieņemts (P8_TA(2018)0530).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0584/2018 un B8-0585/2018 vairs nav spēkā.)


9.14. Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2017. gadā [2018/2105(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Eleonora Evi (A8-0411/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0531).


9.15. Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti (balsošana)

Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2017. gadā [2018/2104(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A8-0404/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0532).


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(trešdienas, 2018. gada 12. decembra, balsošanas laiks)

Daniele Viotti un Paul Rübig ziņojums - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins un Daniel Hannan

Pedro Silva Pereira ziņojums - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan un Reinhard Bütikofer

Pedro Silva Pereira ziņojums - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Alojz Peterle ziņojums - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Dan Nica ziņojums - A8-0401/2018
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā un Andrejs Mamikins

Monika Hohlmeier un Helga Stevens ziņojums - A8-0374/2018
Monica Macovei un Andrejs Mamikins

David McAllister ziņojums - A8-0392/2018
Monica Macovei

Petras Auštrevičius ziņojums - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská un Dobromir Sośnierz

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu un Pavel Telička ziņojums - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga

(ceturtdiena, 2018. gada 13. decembra, balsošanas laiks)

Massimiliano Salini ziņojums - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(trešdienas, 2018. gada 12. decembra, balsošanas laiks)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu un Pavel Telička ziņojums - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā

(ceturtdienas, 2018. gada 13. decembra, balsošanas laiks)

Dariusz Rosati ziņojums - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák un Jiří Pospíšil

Eleonora Evi ziņojums - A8-0411/2018
Eleonora Evi


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.16.)


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Retās slimības (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000118/2018) un kuru uzdeva Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā Komisijai: Reti sastopamas slimības (B8-0419/2018).

Gesine Meissner izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā un André Elissen ENF grupas vārdā.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


15. Āfrikas cūku mēra izplatīšanās (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000124/2018) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Āfrikas cūku mēra izplatīšanās (B8-0420/2018).

Czesław Adam Siekierski izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Daniel Buda PPE grupas vārdā, Clara Eugenia Aguilera García S&D grupas vārdā, Beata Gosiewska ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā, Norbert Erdős un Ramón Luis Valcárcel Siso.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Albert Deß un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2019. gada 14. janvāra līdz 2019. gada 17. janvārim.


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 16.24.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika