Indeks 
Protokół
PDF 297kWORD 79k
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład Parlamentu
 3.Petycje
 4.Składanie dokumentów
 5.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 6.Sytuacja migrantów na granicy z UE w Bośni i Hercegowinie (debata)
 7.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  7.1.Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude
  7.2.Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
  7.3.Tanzania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie
  9.1.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (głosowanie)
  9.2.Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (głosowanie)
  9.4.Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I (głosowanie)
  9.5.Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.6.Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych * (głosowanie)
  9.7.Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca * (głosowanie)
  9.8.Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude (głosowanie)
  9.9.Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)
  9.10.Tanzania (głosowanie)
  9.11.Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.12.Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię (głosowanie)
  9.13.Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (głosowanie)
  9.14.Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (głosowanie)
  9.15.Prace Komisji Petycji w 2017 r. (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Choroby rzadkie (debata)
 15.Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (debata)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.02.


2. Skład Parlamentu

Jakob von Weizsäcker zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 7 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Parlament stwierdził wakat na jego stanowisku począwszy od wspomnianej daty i powiadomił o tym właściwy organ krajowy.


3. Petycje

Następujące petycje zostały wpisane do rejestru ogólnego z datami wskazanymi poniżej i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu:

4 grudnia 2018 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 0949/2018); Alexandra Elize (nr 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr 0951/2018); Mateusz Błaszczak (nr 0952/2018); (*) (nr 0953/2018); Gredo Förster (nr 0954/2018); Brandy Thern (nr 0955/2018); Monika Mamulska (nr 0956/2018); (*) (nr 0957/2018); Max Huhn (nr 0958/2018); Constantin Vladescu (nr 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (nr 0960/2018); (*) (nr 0961/2018); (*) (nr 0962/2018); (*) (nr 0963/2018); (*) (nr 0964/2018); Ramón Crespí Rosselló (nr 0965/2018); Adamantia Karamanou (nr 0966/2018); Fernando García (nr 0967/2018); Ian Rogers (nr 0968/2018); (*) (nr 0969/2018); (*) (nr 0970/2018); Mateusz Błaszczak (nr 0971/2018); Marta Donadei (nr 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr 0973/2018); (*) (nr 0974/2018); Krisztián Varga (nr 0975/2018); Francesco Orbitello (nr 0976/2018); (*) (nr 0977/2018); Andrzej Halicki (nr 0978/2018); (*) (nr 0980/2018); Jakub Ditrich (nr 0981/2018); (*) (nr 0982/2018); (*) (nr 0983/2018); (*) (nr 0984/2018); Thomas Rust (nr 0985/2018); (*) (nr 0986/2018); (*) (nr 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (nr 0988/2018); (*) (nr 0989/2018); (*) (nr 0990/2018); (*) (nr 0991/2018); (*) (nr 0992/2018); (*) (nr 0993/2018); Diogo Faria (nr 0994/2018); (*) (nr 0995/2018); (*) (nr 0996/2018); (*) (nr 0997/2018); Alberto Cirio (nr 0998/2018); (*) (nr 0999/2018); (*) (nr 1000/2018); Francesco Orbitello (nr 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 1002/2018); (*) (nr 1003/2018); (*) (nr 1004/2018); (*) (nr 1005/2018); Barbora Strnadová (nr 1006/2018); (*) (nr 1007/2018); (*) (nr 1008/2018); Krisztián Varga (nr 1009/2018); (*) (nr 1010/2018); (*) (nr 1011/2018); (*) (nr 1012/2018); Alessandro Giovannetti (nr 1013/2018); (*) (nr 1014/2018); (*) (nr 1015/2018); (*) (nr 1016/2018); (*) (nr 1017/2018); (*) (nr 1018/2018); (*) (nr 1019/2018); Geoffrey Deasy (nr 1020/2018); (*) (nr 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (nr 1022/2018); (*) (nr 1023/2018); (*) (nr 1024/2018); (*) (nr 1025/2018); Jerzy Warszyński (nr 1026/2018); (*) (nr 1027/2018); (*) (nr 1028/2018); Elena Guncheva (nr 1029/2018); Raffaella Scattolon (nr 1030/2018); Nicolaas Vinckier (nr 1031/2018); (*) (nr 1032/2018); (*) (nr 1033/2018); (*) (nr 1034/2018); Fani Kozareva (nr 1035/2018); (*) (nr 1036/2018); Preda Marin (nr 1037/2018); (*) (nr 1038/2018); Valentina Cucu (nr 1039/2018); Davide Anselmi (nr 1040/2018); Davide Anselmi (nr 1041/2018); Paul Dobrzynski (nr 1042/2018); (*) (nr 1043/2018); (*) (nr 1044/2018); (*) (nr 1045/2018); (*) (nr 1046/2018); (*) (nr 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (nr 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr 1049/2018); (*) (nr 1050/2018); (*) (nr 1051/2018); (*) (nr 1052/2018); Benito Lupiáñez López (nr 1053/2018); (*) (nr 1054/2018); Danny Grothe (nr 1055/2018); Mateusz Błaszczak (nr 1056/2018); (*) (nr 1057/2018); Martin Jürgens (nr 1058/2018); (*) (nr 1059/2018); (*) (nr 1060/2018); Jürgen Keller (nr 1061/2018); (*) (nr 1062/2018); Andreas Zimmermann (nr 1063/2018); (*) (nr 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (nr 1065/2018); (*) (nr 1066/2018); (*) (nr 1067/2018); Oliver Lücke (nr 1068/2018); (*) (nr 1069/2018).

Petycja nr 0979/2018 została wycofana przez składającego petycję po jej wpisaniu do rejestru ogólnego.

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z przepisami art. 215 ust. 15 Regulaminu skierował 4 grudnia 2018 r. do właściwej komisji petycje otrzymane przez Parlament Europejski, które zostały złożone przez osoby fizyczne lub prawne niebędące obywatelami Unii Europejskiej, niebędące rezydentami ani nieposiadające siedziby w żadnym z państw członkowskich.


4. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 w zakresie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat2019 i2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) przez posłów – projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Innocenzo Leontini. Projekt rezolucji w sprawie strategii dla Sycylii jako głównego centrum logistycznego UE w stosunkach handlowych z Afryką (B8-0545/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony przemysłu drzewnego (B8-0549/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia oznakowania „lis polarny” (B8-0550/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE


5. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 15 listopada 2018 r.)

komisja LIBE

- Wizy humanitarne (2018/2271(INL))

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 grudnia 2018 r.)

komisje DEVE, ENVI

- Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (2018/2279(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (art. 39 Regulaminu)

- Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 39 Regulaminu)

komisja IMCO

- Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską (2018/2262(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: IMCO, INTA (art. 54 Regulaminu)

Procedura wspólnych posiedzeń komisji (art. 55 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 grudnia 2018 r.)

komisje DEVE, ENVI

- Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (2018/2279(INI))


Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 216 ust. 7 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 grudnia 2018 r.)

komisja PETI

- Sprawozdanie z obrad Komisji Petycji w 2018 r. na podstawie art. 216 ust. 7 Regulaminu (2018/2280(INI))

Zmiana tytułów

komisja AFCO

Nowy tytuł sprawozdania (2018/2080(INL)): „Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego określającego przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) i uchylającego decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom”.

Zmiana procedury ((INI) w miejsce (INL))

komisja AFCO

- Traktowanie pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (2018/2002(INI))

Wycofanie już zatwierdzonego sprawozdania INI

komisja ITRE

- Przyszłość polityki energetycznej UE, w tym przyszłość Traktatu Euratom (2018/2087(INI))


6. Sytuacja migrantów na granicy z UE w Bośni i Hercegowinie (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja migrantów na granicy z UE w Bośni i Hercegowinie (2018/2971(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Željanę Zovko i Dubravkę Šuicę, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrecheę, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge i Cristian Dan Preda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward i Elly Schlein.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


7. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 12.12.2018)


7.1. Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude

Projekty rezolucji B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 i B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Margot Parker i Flavio Zanonato.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 13.12.2018

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący


7.2. Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka

Projekty rezolucji B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 i B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake i Barbara Matera przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, i Jean-Luc Schaffhauser.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Julie Ward i Elly Schlein.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 13.12.2018.


7.3. Tanzania

Projekty rezolucji B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 i B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post i Seán Kelly przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, David Martin i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Seán Kelly i Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák i Paul Rübig, przy czym ten ostatni również w sprawach organizacyjnych (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 13.12.2018.

°
° ° °

Głos zabrał Paul Rübig w kwestii budżetowej.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.36 w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.00.

Głos zabrali: Philippe Lamberts i Jean-Marie Cavada.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Esther de Lange i Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit 2 Regulaminu, Sven Giegold, który wypowiedział się przeciwko decyzji komisji ECON, oraz Roberto Gualtieri, który opowiedział się za tą decyzją.


9.2. Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie procedury przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych [2018/2079(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0519)


9.3. Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013, (UE) nr 377/2014 oraz decyzję 541/2014/UE [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0520)

Głos zabrał Massimiliano Salini z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


9.4. Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0521)

Głos zabrała Angelika Mlinar z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


9.5. Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej zmiany do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0522)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.6. Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0523)


9.7. Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0562/2018

(zastępujący B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil i Stanislav Polčák, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D ;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Pirkko Ruohonen-Lerner, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand i Eva Joly, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0568/2018

(zastępujący B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Elmar Brok, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Jordi Solé, Bodil Valero i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzania (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0570/2018

(zastępujący B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil i Stanislav Polčák, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i David Martin, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias i Pirkko Ruohonen Lerner, w imieniu grupy ECR;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Judith Sargentini i Michèle Rivasi, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie blockchain: przyszłościowa polityka handlowa [2018/2085(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0528)


9.12. Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię (2018/2979(RSP))

Debata odbyła się dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 11.12.2018).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Claude Moraes w imieniu komisji LIBE w sprawie adekwatności ochrony danych osobowych zapewnianej przez Japonię (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0529)


9.13. Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0582/2018

(zastępujący B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

złożony przez następujących posłów:

—   Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa, w imieniu grupy PPE;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—    Bart Staes, Julia Reda et Philippe Lamberts, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano i Marco Zullo.

Przyjęto (P8_TA(2018)0530)

(Projekty rezolucji B8-0584/2018 i B8-0585/2018 stały się bezprzedmiotowe.)


9.14. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. [2018/2105(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0531)


9.15. Prace Komisji Petycji w 2017 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie prac Komisji Petycji w 2017 r. [2018/2104(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0532)


10. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

(Głosowanie ze środy 12 grudnia 2018 r.)

Sprawozdanie Daniele Viotti i Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Sprawozdanie Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan i Reinhard Bütikofer

Sprawozdanie Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Sprawozdanie Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Monika Hohlmeier i Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Sprawozdanie Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Głosowanie z czwartku 13 grudnia 2018 r.)

Sprawozdanie Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Głosowanie ze środy 12 grudnia 2018 r.)

Sprawozdanie Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL.

(Głosowanie z czwartku 13 grudnia 2018 r.)

Sprawozdanie Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.


11. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.16.)


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Choroby rzadkie (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000118/2018), które skierowali Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Choroby rzadkie (B8-0419/2018)

Gesine Meissner rozwinęła pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Sirpa Pietikäinen w imieniu grupy PPE, Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE i André Elissen w imieniu grupy ENF.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


15. Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000124/2018) które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (B8-0420/2018)

Czesław Adam Siekierski rozwinął pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Daniel Buda w imieniu grupy PPE, Clara Eugenia Aguilera García w imieniu grupy S&D, Beata Gosiewska w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Norbert Erdős i Ramón Luis Valcárcel Siso.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Albert Deß i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 14 stycznia 2019 r. do 17 stycznia 2019 r.


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.24.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności